โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 24 มีนาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 140 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 24 มี.ค. 62 บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก เป็นกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองตาก โดยร่วมนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร

ภาพเพิ่มเติมที่ Facebook: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา