โลโก้เว็บไซต์ โรงพยาบาลสนาม มทร.ล้านนา ตาก ส่งผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายแล้วชุดสุดท้ายกลับบ้าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โรงพยาบาลสนาม มทร.ล้านนา ตาก ส่งผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายแล้วชุดสุดท้ายกลับบ้าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 กรกฎาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา