โลโก้เว็บไซต์ โรงพยาบาลสนามรับมอบอุปกรณ์การแพทย์จาก อว. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โรงพยาบาลสนามรับมอบอุปกรณ์การแพทย์จาก อว.

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 มิถุนายน 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก เป็นตัวแทนส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลสนามจังหวัดตาก
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางสาวนุชนาฏ คล้ายหิรัญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา