โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร มทร.ล้านนา ตาก เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

บุคลากร มทร.ล้านนา ตาก เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 เมษายน 2564 โดย มทร.ล้านนาบุคลากร มทร.ล้านนา ตาก เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
วันที่ 27 เมษายน 2564 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้บุคลามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เดินทางไปเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งจังหวัดตากได้จัดสรรโควตาวัคซีนให้แก่มหาว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา