โลโก้เว็บไซต์ พิธีวางพานพุ่มเนื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีวางพานพุ่มเนื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 25 เมษายน 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564
18 มกราคม 2564 นางสาวนุชนาฏ คล้ายหิรัญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจัง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา