โลโก้เว็บไซต์ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา  ภาคฤดูร้อน/2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคฤดูร้อน/2563

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 25 เมษายน 2564 โดย มทร.ล้านนาโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคฤดูร้อน/2563
26 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา มอบใบส่งตัวการออกฝึกงานให้นักศึกษาภาคฤดูร้อน/2563 โอกาสนี้คุณวีรยุทธ วาณิชกมลนันทน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมกลาง บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ใน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา