โลโก้เว็บไซต์ โครงการสร้างฝายตามแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการสร้างฝายตามแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 25 เมษายน 2564 โดย มทร.ล้านนาโครงการสร้างฝายตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9
วันที่ 6 ธันวาคม 2563 สโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ตาก จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ ป่าชุมชนไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนไม้งาม หมู...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา