โลโก้เว็บไซต์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 25 เมษายน 2564 โดย มทร.ล้านนาพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563
5 ธันวาคม 2563 ที่วัดมณีบรรพตวรวิหาร (พระอารามหลวง) ผศ.ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา