โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ร่วมกับสาขาศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ร่วมกับสาขาศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 มกราคม 2564 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา