โลโก้เว็บไซต์ พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 ตุลาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563
13 ตุลาคม 2563 เวลา 19.30 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย นายขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา