โลโก้เว็บไซต์  ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 ตุลาคม 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563
13 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา