โลโก้เว็บไซต์ ส่งมอบอ่างล้างมือและเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ส่งมอบอ่างล้างมือและเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 กรกฎาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาอ่างล้างมือและเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ ลดความเสี่ยง COVID-19
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี รับมอบอ่างล้างมือและเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์โดยใช้เท้าเหยียบ ผลิตโดยสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 140 ชุด ประกอบด้วยชุด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา