โลโก้เว็บไซต์ ประชุมสภานักศึกษาเขตพื้นที่ตาก  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประชุมสภานักศึกษาเขตพื้นที่ตาก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กรกฎาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาสภานักศึกษาประชุมสมัยสามัญ ปีการศึกษา 2563
วันนี้ (14 กรกฎาคม 2563) สภานักศึกษาเขตพื้นที่ตากจัดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม มีคณาจารย์ที่ปรึกษา และนั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา