โลโก้เว็บไซต์ ถวายเทียนพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ถวายเทียนพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 กรกฎาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นำคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา