โลโก้เว็บไซต์ ฉีดล้างผิวถนน สาเหตุฝุ่น PM2.5 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ฉีดล้างผิวถนน สาเหตุฝุ่น PM2.5

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก ระดมฉีดล้างทำความสะอาดผิวถนนลดปัญหาฝุ่น PM2.5 ในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ระดมฉีดล้างทำความสะอาดผิวถนนและทางเท้าภายในมหาวิทยาลัย เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ หนึ่งในสาเหตุของการเกิดฝุ่น PM2.5 ซึ่งเสี่ยงเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรแ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา