โลโก้เว็บไซต์ วางพานพุ่มเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

วางพานพุ่มเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนาพิธีวานพานพุ่มเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วันนี้ (17 ม.ค. 63) ที่บริเวณเจดีย์ยุทธหัตถีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย นายขวัญชัญ เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา