โลโก้เว็บไซต์ Run for RMUTL Tak 2020 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

Run for RMUTL Tak 2020

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนาRun for RMUTL Tak 2020: 81 ปี วิ่งเพื่อราชมงคลตาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก จัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อการกุศล “81 ปี วิ่งเพื่อราชมงคลตาก (Run for RMUTL Tak 2020)” ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ได้รับ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา