โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่งเพื่อราชมงคลตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่งเพื่อราชมงคลตาก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนาราชมงคลตาก พร้อมแล้ว! เตรียมจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล Run for RMUTL Tak 2020
วันนี้ (3 ม.ค. 63) เวลา 10.00 น. ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก (NBT Phitsanulok) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกับ สมา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา