โลโก้เว็บไซต์ สวัสดีปีใหม่คุณอุดร ประธานมูลนิธิตันติสุนทรเพื่อการศึกษา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

สวัสดีปีใหม่คุณอุดร ประธานมูลนิธิตันติสุนทรเพื่อการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก เข้าพบประธานมูลนิธิตันติสุนทรเพื่อการศึกษาเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พร้อมรายงานผลการใช้จ่ายทุนการศึกษา
วันนี้ (8 ม.ค. 62) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำโดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ทนงศักดิ์ ยาทะเล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา