โลโก้เว็บไซต์ อบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบงานอุตสาหกรรมด้วย PLC | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

อบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบงานอุตสาหกรรมด้วย PLC

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก สร้างห้องเรียนต้นแบบการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบงานอุตสาหกรรมเบื้องต้นด้วย PLC
วันนี้ (17 ก.ย. 62) ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา ตาก จัดโครงการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบงานอุตสาหกรรมเบื้องต้นด้วย PLC ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายอุดมศึก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา