โลโก้เว็บไซต์ English Camp 2019 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

English Camp 2019

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาEnglish Camp: ค่ายสร้างประสบการณ์ฐานความรู้ภาษาอังกฤษ
วันนี้ (21 ส.ค. 62) ที่ห้องประชุมสโลป อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ ศูนย์ภาษา ร่วมกับ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และแผนกภาษาตะวันตก จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) โดย ดร.สนธยา ทองอรุณ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา