โลโก้เว็บไซต์ แห่เทียนพรรษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

แห่เทียนพรรษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 13 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562
วันที่ 12 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยผู้บริหารและคณาจารย์นำนักศึกษาร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาไปยังวัดต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยวัดหนองกะโห้ วัดเขาถ้ำ วัด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา