โลโก้เว็บไซต์ อบรมการซ่อมแซมรอยร้าวของโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

อบรมการซ่อมแซมรอยร้าวของโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาการฝึกอบรมการซ่อมแซมรอยร้าวของโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา
วันนี้ (12 ก.ค. 62) ที่ห้องประชุมทองกวาว ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิศว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา