โลโก้เว็บไซต์ วางพวงมาลาสมเด็จพระนารายณ์มหาราช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

วางพวงมาลาสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
วันนี้ (11 ก.ค. 62) ที่อาคารกิตติคุณ นายณัฐพัชร์ โกอินต๊ะ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา