โลโก้เว็บไซต์ อบรมการวิเคราะห์สัมพันธภาพเพื่อสร้างความสำเร็จในการป้องกันการฆ่าตัวตาย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

อบรมการวิเคราะห์สัมพันธภาพเพื่อสร้างความสำเร็จในการป้องกันการฆ่าตัวตาย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ตนเอง สร้างสัมพันธภาพ ป้องกันการทำร้ายตนเอง
วันที่ 3 ก.ค. 62 ที่อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำนักศึกษาเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สัมพันธภาพ เพื่อสร้างความสำเร็จในการป้องกันการทำร้ายตนเอง ซึ่งจัด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา