โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ.  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ.

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนาปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ.
วันนี้ (26 มิ.ย. 62) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมคำพุฒ รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือแนวทางการให้กู้ยืมเงินกองทุ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา