โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับคณะเต๋อหง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ต้อนรับคณะเต๋อหง

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 22 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนาต้อนรับผู้ว่าการฯ เต๋อหง ในโอกาสเยือนจังหวัดตาก
วันนี้ (22 มิ.ย. 62) เวลา 14.30 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ให้การต้อนรับ Mr.Wei Gang ผู้ว่าการแห่งรัฐบาลประชาชนเขตปกครองตนเองเต๋อหง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา