โลโก้เว็บไซต์ การควบคุมหุ่นยนต์ 6 ขาด้วยมือถือ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การควบคุมหุ่นยนต์ 6 ขาด้วยมือถือ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาหุ่นยนต์ 6 ขาไร้สายด้วยมือถือ ณ บูธ มทร.ล้านนา ตาก งานตากสินมหาราชานุสรณ์
วันที่ 1 มกราคม 2561 ที่บูธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ภายในงานตากสินมหาราชานุสรณ์ มีกิจกรรมการควบคุมหุ่นยนต์ 6 ไร้สายด้วยมือถือ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา