โลโก้เว็บไซต์ นศ.มอบเงินบริจาคซื้ออุปกรณ์การแพทย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

นศ.มอบเงินบริจาคซื้ออุปกรณ์การแพทย์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนานศ.สาขาการจัดการ มอบเงินบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) และชั้นปีที่ 1-2 (หลักสูตรเทียบโอน) จัดโครงการรับบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยวันนี้ได้น...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา