โลโก้เว็บไซต์ พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบนักธรรมชั้นตรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบนักธรรมชั้นตรี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบนักธรรมชั้นตรี
วันที่ 20 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และนักศึกษาที่สอบผ่านนักธรรมชั้นตรี ปี 2558 โดยพระสุเมธีธรรมภาณ เจ้าสำนักเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา