โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา(วาระพิเศษ) Reprofile สัญจร (มทร.ล้านนา ตาก) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา(วาระพิเศษ) Reprofile สัญจร (มทร.ล้านนา ตาก)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา(วาระพิเศษ) Reprofile สัญจร (มทร.ล้านนา ตาก)
วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2559 รศ.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะผู้บริหาร เข้าร่วม "การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(วาระพิเศษ)...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา