โลโก้เว็บไซต์ โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ นศ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ นศ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ นศ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
14 พฤษภาคม 2559 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา