โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก มอบเครื่องแปรรูปกระเทียมแก่ผู้ผลิตกระเทียม จ.ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก มอบเครื่องแปรรูปกระเทียมแก่ผู้ผลิตกระเทียม จ.ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก มอบเครื่องแปรรูปกระเทียมแก่ผู้ผลิตกระเทียม จ.ลำปาง
19 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มอบเครื่องแปรรูปกระเทียมให้แก่กลุ่มผลิตกระเทียมกลีบบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ณ อา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา