โลโก้เว็บไซต์ Play and Learn (English Academic Service 2023) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

Play and Learn (English Academic Service 2023)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กันยายน 2566 โดย มทร.ล้านนาPlay and Learn (English Academic Service 2023) สร้างทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา พร้อมบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตร EIC แก่น้องๆ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
วันนี้ (14 ก.ย. 66) เวลา 09.00 น. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการภาษาอังกฤษ Play and Learn (English Academic Service 2023) โดยมีผู้ช่วยศาส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา