โลโก้เว็บไซต์ ข่าวบุคลากร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวบุคลากร


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พฤหัสบดี 17 มกราคม 2562

- เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ  ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 - เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ   ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 - เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเพื... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ
จันทร์ 14 มกราคม 2562

สามารถดาวน์โหลดได้>>>ที่นี้ คัดเลือกในวันที่  16  มกราคม  2562   ณ  สำนักงานอาคารสถานที่  มทร.ล้านนาตาก >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก เชิญท้องตราพระราชสีห์ร่วมขบวนแห่งานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2561-2562
ศุกร์ 28 ธันวาคม 2561

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีเปิด "งานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ประจำปี 2561-2562" โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำขบวนอัญเชิญท้องตราพระราชสีห์เข้าสู่บริเวณพิธีหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีการแต่งกายและการจัดริ้วขบวนอย่างสวยงาม ตามด้วยขบวนรั้งราชการเมืองตาก ขบวนรวมพลพรรคกู้ชาติ และขบวนปราบอริราชปราบดาภิเษก โดยสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดตาก จากนั้นเวลา 19.00 น. นายสมชัย​ กิจเจริญรุ่งโรจน์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เป็... >> อ่านต่อ


RMUTL Tak Christmas Magical Day 2019
พฤหัสบดี 27 ธันวาคม 2561

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ศูนย์ภาษาฯ จัดโครงการ Christmas Magical Day 2019 โดย ผศ.ดร.กัญฐณา  ดิษญ์แก้ว รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ เป็นประธาน ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดร้องเพลงสากล การประกวดการแต่งชุดแฟนซีคริสต์มาส การประกวดสิ่งประดิษฐ์ D.I.Y. คริสต์มาส นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกและลุ้นของรางวัลมากมาย อาทิ การสอยดาว การแข่งขันครอสเวิร์ด การเล่นบิงโกภาษาอังกฤษ นิทรรศการเกี่ยวกับวันคริสต์มาสโดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ฯล... >> อ่านต่อ


นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พุธ 19 ธันวาคม 2561

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ผศ.ทนงศักดิ์  ยาทะเล รองคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตีนดอย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ นางสาวสิเรียม แก้วกุมารี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ และเป็นศิษย์เก่าศูนย์การเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตีนดอย... >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา (พนักงานขับรถ)
อังคาร 18 ธันวาคม 2561

รับสมัคร ระหว่างวันที่  24  ธ.ค. 61 - 11  ม.ค. 62 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้>>>ที่นี้ >> อ่านต่อ


ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พุธ 5 ธันวาคม 2561

วันนี้ (5 ธ.ค. 61) ที่อาคารกิตติคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ผศ.สุรสิทธิ์ แสนทอน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก นายขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ทั้งฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และภาคเอกชน ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องใน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ร่วมใจจัดกิจกรรม Big cleaning day เตรียมพร้อมจัดงานครบรอบ 80 ปี
พุธ 28 พฤศจิกายน 2561

วันนี้ (28 พ.ย. 61) ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรม Big cleaning day เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเตรียมความพร้อมการจัดงานฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนช่างไม้สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561  ภาพ: ผศ.ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว, อ.ศุภนิตา พงษ์สุวรรณ, อ.ชลธิชา อ่องทุน, ดร.ปิยะวรรณ คุ้มญาติ, นิภาพร นันตา >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ร่วมออกรายการวิทยุ ประชาสัมพันธ์การจัดงานฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนช่างไม้สู่ราชมงคลตาก
พุธ 28 พฤศจิกายน 2561

วันนี้ (28 พ.ย. 61) เวลา 13.00 น. ที่สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จังหวัดตาก รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ตาก ให้สัมภาษณ์สดในรายการ อ.ส.ม.ท. เพื่อชุมชน เกี่ยวกับการจัดงานฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนช่างไม้สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1. การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 (CRCI-2018) 2. การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 140


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา