โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครนักศึกษา

กำหนดการกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561
ศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2561

ดาวน์โหลดพิธีการแข่งขันกีฬา "Colorful Games" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก คลิกที่นี่ กำหนดการกีฬาสี Colorful Games >> อ่านต่อ


ทีมแนะแนวตากรุกประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
พฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ทีมแนะแนวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หลักสูตร คณะ/สาขาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ภาพ: พลับพลึง เครือมิ่งมงคล, อ.วันชนะ จูบรรจง, อ.นมิดา ซื่อสัตย์สกุลชัย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9
พุธ 21 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  >> อ่านต่อ


ค่ายเยาวชนอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 2561
อาทิตย์ 18 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ จัดโครงการค่ายเยาวชนอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ ระหว่างวันที่ 14, 17 และ 18 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในสถานศึกษาจังหวัดตาก โดยเนื้อหาการอบรมให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ การสาธิตหุ่นยนต์และโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ การทำระบบการเกษตรอัตโนมัติ (Smart farm) การควบคุมอุปกรณ์ไฟ... >> อ่านต่อ


รวมพลังชาวราชมงคลตาก แปรอักษร "80 ปี ช่างไม้"
ศุกร์ 26 ตุลาคม 2561

วันนี้เวลา 16.00 น. ที่ลานพระวิษณุกรรม นักศึกษาได้ร่วมแปรอักษรเป็นคำว่า "๘๐ ปี ช่างไม้" ในโอกาสครบรอบ "80 ปี โรงเรียนช่างไม้สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก" นอกจากนี้เมื่อวานนี้ยังได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา (รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์) มาให้กำลังใจพวกเราด้วย ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ >> อ่านต่อ


แนะแนวศึกษาต่อ มทร.ล้านนา ตาก ปีการศึกษา 2562
ศุกร์ 21 กันยายน 2561

วันนี้ (21 ก.ย. 61) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยงานรับนักศึกษา งานแนะแนวฯ และคณาจารย์สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (ผศ.วีระพรรณ จันทร์เหลือง) สาขาวิชาช่างอุตสาหการ (ผศ.พิบูลย์ เครือคำอ้าย) และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.ธีระ พร้อมเพรียง) ออกหน่วยบริการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในงาน "แนะแนวสู่โลกกว้าง สานฝันสู่อาชีพ ครั้งที่ 1" ณ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้แนะนำและประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับทรา... >> อ่านต่อ


นศ.สาขาการจัดการ มอบเงินบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ศุกร์ 21 กันยายน 2561

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) และชั้นปีที่ 1-2 (หลักสูตรเทียบโอน) จัดโครงการรับบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยวันนี้ได้นำเงินที่รับบริจาคจากประชาชนชาวจังหวัดตากไปมอบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมเป็นเงินจำนวน 38,562 บาท ในการนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนและขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ขอบคุณภาพจาก Facebook : Choco Champ >> อ่านต่อ


อบรมจิตอาสารณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561

วันนี้ (20 ก.ย. 61) ที่ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมและสารนิเทศ 84 ปี นักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก เข้าร่วมการอบรมจิตอาสารณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เพื่อส่งเสริมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ขยายเครือข่ายจิตอาสาและเผยแพร่งานบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง ขอบคุณภาพ/ข่าว: สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก >> อ่านต่อ


RMUTL Tak D-GREAT All Star Contest 2018
พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่หอประชุม มทร.ล้านนา ตาก ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก เป็นประธานเปิดการประกวด RMUTL Tak D-GREAT Mr. & Miss 2018 ผลการประกวด RMUTL Tak D-GREAT All Star Contest 2018 มีดังนี้ ตำแหน่งเดือน 2018 ได้แก่ M3 - นายสหัสวรรษ เอี่ยมสวัสดิ์ /ปอ รองอันดับ 1 ได้แก่ M4 - นายพิสิษฐ์ วัฒนาอุดมวงศ์ /ไนซ์ ตำแหน่งดาว 2018 ได้แก่ G1 - นางสาวกรภัทร ขัตธรรมศรี /ออมสิน รองอันดับ 1 ได้แก่ G6 - นางสาวอินธิรา รุ่งชื่น /แอน ตำแหน่งดาวเท... >> อ่านต่อ


ใบสมัครการประกวดดาวเดือน มทร.ล้านนา ตาก
พฤหัสบดี 30 สิงหาคม 2561

ใบสมัครการประกวดดาวเดือน มทร.ล้านนา ตาก (D-Great all stars contest 2018) รับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-3 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดใบสมัคร >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 67


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา