โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาต่อแก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2562

1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดตากพิจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ออกหน่วยให้บริการแนะนำและประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรี  >> อ่านต่อ


หลักสูตรภาษาอังกฤษฯ อบรมการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ​(E-book)
พฤหัสบดี 31 มกราคม 2562

วันที่ 31 มกราคม 2561 นักศึกษาหลักสูตร​ภาษาอังกฤษ​เพื่อ​การสื่อสาร​สากล​ชั้นปีที่ 3 เข้ารับการอบรมเรื่อง "การทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ​(E-book)"  เพื่อใช้ในการเขียนเรื่องสั้นเชิงสร้างสรรค์​ ในรายวิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์​ (Creative Writing) เพื่อบูรณาการ ความรู้​ ทักษะ ให้สอดคล้องเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ภาพ: อ.รุ่ง หมูล้อม >> อ่านต่อ


สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ตาก เข้าร่วมการแข่งขันเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4
เสาร์ 26 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส่งเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล 2 รายการ ดังนี้ 1. รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ได้แก่ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์-การพัฒนาโครงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (IoT) ในด้านการเกษตร ในด้านการเกษตร โดย ... >> อ่านต่อ


สอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2561 ศูนย์สอบ มทร.ล้านนา ตาก
เสาร์ 26 มกราคม 2562

26 ม.ค. 62 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ดำเนินการจัดส่งข้อสอบไปยังสนามสอบที่รับผิดชอบในจังหวัดตาก และจังหวัดกำแพงเพชร วันนี้เป็นการสอบในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) โดยในช่วงเช้าเป็นการสอบวิชาความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดับ ปวช. ฉบับที่ 1 ประกอบด้วยเนื้อหาด้านทักษะภาษาและการสื่อการ ทักษะการคิดและแก้ปัญหา และในช่วงบ่ายเป็นการสอบวิชาความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดับ ปวช. ฉบับที่ 2 ประกอบด้วยทักษะทา... >> อ่านต่อ


กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ฝึกสมองประลองปัญญาบูธ มทร.ล้านนา ตาก ภายในงานตากสินมหาราชานุสรณ์
พุธ 2 มกราคม 2562

วันที่ 2 ม.ค. 62 ณ บูธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ภายในงานตากสินมหาราชานุสรณ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุกและได้ประลองความรู้มากมาย อาทิ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษชิงเงินรางวัล การตอบปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยและอาหารขึ้นชื่อของแต่ละภูมิภาค การแข่งขันโยนห่วง และกิจกรรมความบันเทิง ติดตามชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก เชิญท้องตราพระราชสีห์ร่วมขบวนแห่งานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2561-2562
ศุกร์ 28 ธันวาคม 2561

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีเปิด "งานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ประจำปี 2561-2562" โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำขบวนอัญเชิญท้องตราพระราชสีห์เข้าสู่บริเวณพิธีหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีการแต่งกายและการจัดริ้วขบวนอย่างสวยงาม ตามด้วยขบวนรั้งราชการเมืองตาก ขบวนรวมพลพรรคกู้ชาติ และขบวนปราบอริราชปราบดาภิเษก โดยสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดตาก จากนั้นเวลา 19.00 น. นายสมชัย​ กิจเจริญรุ่งโรจน์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เป็... >> อ่านต่อ


RMUTL Tak Christmas Magical Day 2019
พฤหัสบดี 27 ธันวาคม 2561

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ศูนย์ภาษาฯ จัดโครงการ Christmas Magical Day 2019 โดย ผศ.ดร.กัญฐณา  ดิษญ์แก้ว รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ เป็นประธาน ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดร้องเพลงสากล การประกวดการแต่งชุดแฟนซีคริสต์มาส การประกวดสิ่งประดิษฐ์ D.I.Y. คริสต์มาส นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกและลุ้นของรางวัลมากมาย อาทิ การสอยดาว การแข่งขันครอสเวิร์ด การเล่นบิงโกภาษาอังกฤษ นิทรรศการเกี่ยวกับวันคริสต์มาสโดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ฯล... >> อ่านต่อ


รับมอบทุนการศึกษาจากชมรมธนาคารภาคเหนือ จังหวัดตาก
พุธ 26 ธันวาคม 2561

วันนี้ (26 ธ.ค. 61) ที่ห้องประชุมพะยอม มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ จังหวัดตาก มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งมีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้ารับมอบทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุน ประกอบด้วย 1. นายปฎิภาณ  จันทรศิริ สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 2 2. นางสาวจุฑาทิพย์  สังข์ทอง สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 2 3. นางสาวพงศ์ศุลี  แซ่เฮ่อ  สาขาวิช... >> อ่านต่อ


กำหนดการกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561
ศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2561

ดาวน์โหลดพิธีการแข่งขันกีฬา "Colorful Games" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก คลิกที่นี่ กำหนดการกีฬาสี Colorful Games >> อ่านต่อ


ทีมแนะแนวตากรุกประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
พฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ทีมแนะแนวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หลักสูตร คณะ/สาขาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ภาพ: พลับพลึง เครือมิ่งมงคล, อ.วันชนะ จูบรรจง, อ.นมิดา ซื่อสัตย์สกุลชัย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 74


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา