โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครนักศึกษา

พิธีบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2561
ศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. ที่ลานพระวิษณุกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยพิธีเริ่มขี้นโดยขบวนอัญเชิญบายศรีเข้าสู่บริเวณพิธี นายกสโมสรนักศึกษากล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดพิธี ประธานในพิธี (พล.ต.พรชัย เอี่ยมสนิทอมร) เปิดพิธีบายศรีสู่ขวัญและให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อเสร็จพิธีบายศรีสู่ขวัญแล้วประธานในพิธี ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้บริหาร และคณาจารย์ผูกแขนรับขวัญผู้นำนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา และนำด้ายในพานประกอบพิธีไปผูกร... >> อ่านต่อ


พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
พฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2561

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ลานพระวิษณุกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดย พล.ต.พรชัย เอี่ยมสนิทอมร นายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยในช่วงเช้า เวลา 08.00 น. เป็นพิธีอัญเชิญพระวิษณุกรรม ผ้าเจียระบาด บายศรี และเครื่องสังเวย เวลา 10.00 น. เป็นพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและทวยเทพ และเปลี่ยนผ้าเจียระบาดองค์พระวิษณุกรรม เวลา 11.00 น. ประธานสภานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา นำพานไหว้ครูไหว้ประธานในพิธีและคณะผู้... >> อ่านต่อ


การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (English Language Skills Competition 2018)
พุธ 18 กรกฎาคม 2561

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่อาคาร 60 ปี ทรงครองราชย์ และอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ศูนย์ภาษา ร่วมกับ แผนกวิชาภาษาตะวันตก และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (English Language Skills Competition 2018) โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันครอสเวิร์ด (Crossward Game) การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay English) การแข่งขันอ่านข่าวภาษาอังกฤษ (Oral News Report)  การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (English Speech Contest) และ... >> อ่านต่อ


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
ศุกร์ 13 กรกฎาคม 2561

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมทองกวาว ดร.สนธยา ทองอรุณศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก และกลุ่มรักษ์ป่าน้ำรึม มาบรรยายให้ความรู้ถึงสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศใน โทษและพิษภัย รวมถึงผลกระทบและบทลงโทษกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วิ... >> อ่านต่อ


การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
พุธ 11 กรกฎาคม 2561

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับ แผนกวิชาภาษาตะวันตก และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ขอเชิญนักศึกษาชาว มทร.ล้านนา ตาก ชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ในรายการต่างๆ ต่อไปนี้ 1. รายการแข่งขันสำหรับนักศึกษาทุกหลักสูตร 1.1 Crossword Game 1.2 Singing Contest 2. รายการแข่งขันสำหรับนักศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และการท่องเที่ยวและบริการ) 2.1 Crossword Game 2.2 Singing Contest  ... >> อ่านต่อ


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560
อังคาร 10 กรกฎาคม 2561

กำหนดการฝึกซ้อมและข้อปฏิบัติของบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก อย่างเป็นทางการ >> อ่านต่อ


รับมอบทุนการศึกษาจากประธานมูลนิธิช่วยการศึกษาตันติสุนทร
จันทร์ 2 กรกฎาคม 2561

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นผู้แทนรับมอบทุนการศึกษาจากคุณอุดร ตันติสุนทร ประธานมูลนิธิช่วยการศึกษาตันติสุนทร จำนวน 30,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยฯ จะได้นำไปมอบให้แก่นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป โดยกำหนดมอบทุนการศึกษาในพิธีไหว้ครู วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอขอบพระคุณคุณอุดรและมูลนิธิช่วยการศึกษาตันติสุนทร ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ด้วยดีเสมอมา >> อ่านต่อ


คู่มือนักศึกษา 2561
เสาร์ 16 มิถุนายน 2561

เอกสารดาวน์โหลด คู่มือนักศึกษา ส่วนที่ 1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ส่วนที่ 2 การจัดการศึกษาและสิทธิ์ของนักศึกษา ส่วนที... >> อ่านต่อ


ค่ายคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนอนาคตชาติ ปีที่ 8 รุ่นที่ 2
จันทร์ 11 มิถุนายน 2561

วันนี้ (11 มิ.ย. 61) ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "เยาวชนอนาคตชาติ" รุ่นที่ 2 ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยกิจกรรมรุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ภาพเพิ่มเติม Facebook: งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ตาก  >> อ่านต่อ


รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รอบพิเศษ 2
อังคาร 5 มิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รอบพิเศษ 2 (รอบสุดท้าย)  สมัครด้วยตนเอง วันที่ 5-8 มิถุนายน 2561 ที่อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 สมัครฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร สาขาที่เปิดรับ 1. ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (5 ปี) 2. บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การตลาด (4 ปี) 3. ศศ.บ.การท่องเที่ยวและบริการ (4 ปี) 4. ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม (4 ปี) 5. วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (4 ปี) 6. ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ เทียบโอน 7. ปวส.เ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 57


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา