โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครนักศึกษา

แนะแนวศึกษาต่อ มทร.ล้านนา ตาก ปีการศึกษา 2562
ศุกร์ 21 กันยายน 2561

วันนี้ (21 ก.ย. 61) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยงานรับนักศึกษา งานแนะแนวฯ และคณาจารย์สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (ผศ.วีระพรรณ จันทร์เหลือง) สาขาวิชาช่างอุตสาหการ (ผศ.พิบูลย์ เครือคำอ้าย) และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.ธีระ พร้อมเพรียง) ออกหน่วยบริการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในงาน "แนะแนวสู่โลกกว้าง สานฝันสู่อาชีพ ครั้งที่ 1" ณ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้แนะนำและประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับทรา... >> อ่านต่อ


นศ.สาขาการจัดการ มอบเงินบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ศุกร์ 21 กันยายน 2561

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) และชั้นปีที่ 1-2 (หลักสูตรเทียบโอน) จัดโครงการรับบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยวันนี้ได้นำเงินที่รับบริจาคจากประชาชนชาวจังหวัดตากไปมอบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมเป็นเงินจำนวน 38,562 บาท ในการนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนและขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ขอบคุณภาพจาก Facebook : Choco Champ >> อ่านต่อ


อบรมจิตอาสารณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561

วันนี้ (20 ก.ย. 61) ที่ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมและสารนิเทศ 84 ปี นักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก เข้าร่วมการอบรมจิตอาสารณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เพื่อส่งเสริมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ขยายเครือข่ายจิตอาสาและเผยแพร่งานบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง ขอบคุณภาพ/ข่าว: สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก >> อ่านต่อ


RMUTL Tak D-GREAT All Star Contest 2018
พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่หอประชุม มทร.ล้านนา ตาก ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก เป็นประธานเปิดการประกวด RMUTL Tak D-GREAT Mr. & Miss 2018 ผลการประกวด RMUTL Tak D-GREAT All Star Contest 2018 มีดังนี้ ตำแหน่งเดือน 2018 ได้แก่ M3 - นายสหัสวรรษ เอี่ยมสวัสดิ์ /ปอ รองอันดับ 1 ได้แก่ M4 - นายพิสิษฐ์ วัฒนาอุดมวงศ์ /ไนซ์ ตำแหน่งดาว 2018 ได้แก่ G1 - นางสาวกรภัทร ขัตธรรมศรี /ออมสิน รองอันดับ 1 ได้แก่ G6 - นางสาวอินธิรา รุ่งชื่น /แอน ตำแหน่งดาวเท... >> อ่านต่อ


ใบสมัครการประกวดดาวเดือน มทร.ล้านนา ตาก
พฤหัสบดี 30 สิงหาคม 2561

ใบสมัครการประกวดดาวเดือน มทร.ล้านนา ตาก (D-Great all stars contest 2018) รับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-3 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดใบสมัคร >> อ่านต่อ


พิธีบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2561
ศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. ที่ลานพระวิษณุกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยพิธีเริ่มขี้นโดยขบวนอัญเชิญบายศรีเข้าสู่บริเวณพิธี นายกสโมสรนักศึกษากล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดพิธี ประธานในพิธี (พล.ต.พรชัย เอี่ยมสนิทอมร) เปิดพิธีบายศรีสู่ขวัญและให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อเสร็จพิธีบายศรีสู่ขวัญแล้วประธานในพิธี ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้บริหาร และคณาจารย์ผูกแขนรับขวัญผู้นำนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา และนำด้ายในพานประกอบพิธีไปผูกร... >> อ่านต่อ


พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
พฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2561

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ลานพระวิษณุกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดย พล.ต.พรชัย เอี่ยมสนิทอมร นายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยในช่วงเช้า เวลา 08.00 น. เป็นพิธีอัญเชิญพระวิษณุกรรม ผ้าเจียระบาด บายศรี และเครื่องสังเวย เวลา 10.00 น. เป็นพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและทวยเทพ และเปลี่ยนผ้าเจียระบาดองค์พระวิษณุกรรม เวลา 11.00 น. ประธานสภานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา นำพานไหว้ครูไหว้ประธานในพิธีและคณะผู้... >> อ่านต่อ


การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (English Language Skills Competition 2018)
พุธ 18 กรกฎาคม 2561

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่อาคาร 60 ปี ทรงครองราชย์ และอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ศูนย์ภาษา ร่วมกับ แผนกวิชาภาษาตะวันตก และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (English Language Skills Competition 2018) โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันครอสเวิร์ด (Crossward Game) การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay English) การแข่งขันอ่านข่าวภาษาอังกฤษ (Oral News Report)  การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (English Speech Contest) และ... >> อ่านต่อ


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
ศุกร์ 13 กรกฎาคม 2561

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมทองกวาว ดร.สนธยา ทองอรุณศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก และกลุ่มรักษ์ป่าน้ำรึม มาบรรยายให้ความรู้ถึงสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศใน โทษและพิษภัย รวมถึงผลกระทบและบทลงโทษกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วิ... >> อ่านต่อ


การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
พุธ 11 กรกฎาคม 2561

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับ แผนกวิชาภาษาตะวันตก และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ขอเชิญนักศึกษาชาว มทร.ล้านนา ตาก ชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ในรายการต่างๆ ต่อไปนี้ 1. รายการแข่งขันสำหรับนักศึกษาทุกหลักสูตร 1.1 Crossword Game 1.2 Singing Contest 2. รายการแข่งขันสำหรับนักศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และการท่องเที่ยวและบริการ) 2.1 Crossword Game 2.2 Singing Contest  ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 62


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา