โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มทร.ล้านนา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ศุกร์ 20 ตุลาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาต่อใน 4 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาตร์ คณะวิทยาและเทคโนโลยีการเกษตร และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://entrance.rmutl.ac.th/home/ หรือโทรสอบถามได้ที่ 0-5392-1444 ต่อ 1234   >> อ่านต่อ


ประเมินอาจารย์ผู้สอน 1/2560
จันทร์ 18 กันยายน 2560

ประกาศสำหรับประเมินอาจารย์ผู้สอน 1/2560 ครับ  สำหรับใครที่ยังไม่ได้ประเมินในรอบที่ 1 เรายังเปิดระบบให้ประเมินอีกครั้งเป็นรอบที่ 2 ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายแล้ว โดยรอบ 2 เริ่มประเมินตั้งแต่วันนี้ถึง วันทีี่ 24 กันยายน 2560 นี้นะครับ  >> อ่านต่อ


รายงานตัว2560
เสาร์ 13 พฤษภาคม 2560

มทร.ล้านนาตาก รับรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560      วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 มทร.ล้านนาตาก รับรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 25601. รายงานตัวเพื่อคัดกรองเข้าหอพัก ที่ หอพักนักศึกษา มทร.ล้านนาตาก 2. ตรวจสุขภาพ ที่ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี โดยโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ3. รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ที่ ชั้น 5 หอประชุม อาคารวิทยบริการวันที่ 13 พ.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะศิลปกรรมและสถา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาตาก จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบรับตรง (เพิ่มเติม)
พฤหัสบดี 4 พฤษภาคม 2560

4 พ.ค.2560 มทร.ล้านนาตากจัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา รอบรับตรงเพิ่มเติม ระดับปวส.และปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 ทั้ง 4 คณะ ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี และจะประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในวันที่ 9 พ.ค.นี้  >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 2 และรอบ 3 มทร.ล้านนา ตาก ปี 2560
อังคาร 2 พฤษภาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 2 คลิกดูที่เว็บไซต์นี้ประกาศรายชื่อรอบ 2 สำหรรับผู้ที่แสดงความประสงค์ในระบบ คลิกที่นี่ !!/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบ 2 และรอบ 3
พุธ 26 เมษายน 2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบ 2 และรอบ 3สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์งานรับนักศึกษา มทร.ล้านนาตาก http://entrance.tak.rmutl.ac.th/ไฟล์ pdf ประกอบการรับ  http://entrance.tak.rmutl.ac.th/file/round2-3.pdf >> อ่านต่อ


พิมพ์ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประเภท โควตา ปีการศึกษา 2560
อังคาร 27 ธันวาคม 2559

พิมพ์ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประเภท โควตา ปีการศึกษา 2560ให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัย ฯ พิมพ์ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา ตามรายชื่อในแต่ละสาขาวิชา จากลิงค์  http://regis2.rmutl.ac.th/entrance60/regispay/ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก แนะแนวการศึกษา โรงเรียนเถินวิทยา จ.ลำปาง
ศุกร์ 2 ธันวาคม 2559

2 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำโดย ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้อำนวยการกองการศึกษา และ อาจารย์รุ่ง หมูล้อม อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมทีมงาน เข้าร่วมแนะแนวการศึกษา หลักสูตรและสมัครนักเรียนรอบโควตาโครงการเรียนดี ที่โรงเรียนเถินวิทยา ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง ซึ่งนักเรียนต่างให้ความสนใจสอบถามข้อมูลและเขียนใบสมัครเป็นจำนวนมาก >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก แนะแนวการศึกษา รร.บ้านตากประชาวิทยาคาร
ศุกร์ 11 พฤศจิกายน 2559

11 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้เข้าแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาศึกษา 6 ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรการศึกษา สาขา และคณะต่างๆ ที่เปิดรับสมัครในรอบโควตา รับตรงและแอดมินชั่น >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมงานวันสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๙
เสาร์ 1 ตุลาคม 2559

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นายอัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีวันสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ณ ห้องราชพฤกษ์ ๑ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๔ แห่งราชวงศ์จักรี... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 27


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา