โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครนักศึกษา

"คนดีศรีราชมงคลตาก" เฟ้นหานักศึกษาดีเด่น ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2562
อังคาร 21 มกราคม 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมส่งผลงานเพื่อคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 กับโครงการ "คนดีศรีราชมงคลตาก" ด้านต่างๆ โดยมีรายละเอียดและเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 2. มีความประพฤติดี ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย 3. ไม่จำกัดผลการเรียน เกณฑ์การคัดเลือก >> อ่านต่อ


LC Christmas Party 2019
พุธ 25 ธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ศูนย์ภาษาฯ จัดกิจกรรม LC Christmas Party ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดร้องเพลงสากล การประกวดการแต่งชุดแฟนซีคริสต์มาส การประกวดสิ่งประดิษฐ์ D.I.Y. คริสต์มาส นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกและลุ้นของรางวัลมากมาย อาทิ การประกวดชุดวันคริสต์มาส การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ การประกวดวาดภาพ นิทรรศการเกี่ยวกับวันคริสต์มาสโดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ฯลฯ >> อ่านต่อ


รับทุนการศึกษามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ
พุธ 25 ธันวาคม 2562

วันนี้ (25 ธ.ค. 62) ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ จังหวัดตาก จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งมีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้ารับมอบทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุน ประกอบด้วย 1. นายภาณุพงศ์ สุกน่วม 2. นางสาวสิริประภา เสนแก้ว 3. นางสาวณัฑธิดา บุญมาก 4. นางสาวพัชรมัย ธงชัย ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จึงขอขอบคุณชมรมธนาคารภาคเหนื... >> อ่านต่อ


รับมอบทุนการศึกษาเพื่อส่งต่อให้แก่นักศึกษา
ศุกร์ 20 ธันวาคม 2562

คุณสทาวีร์ เจิดรังษี มอบทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นทุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ซึ่งคุณสทาวีร์ เจิดรังษี เป็นทายาทของครูถาด คำพุฒ อดีตผู้อำนวยการท่านแรกแห่งโรงเรียนประถมอาชีพช่างไม้ ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ >> อ่านต่อ


กีฬาสีภายใน มทร.ล้านนา ตาก ประจำปี 2562
อาทิตย์ 1 ธันวาคม 2562

วันนี้ (1 ธ.ค. 62) สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2562 โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดและปิดการแข่งขัน ซึ่งกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแบ่่งออกเป็น 4 สี ประกอบด้วย สีฟ้า สีแดง สีเหลือง และสีเขียว มีการแข่งขันในละชนิดกีฬา ได้แก่ แบดมินตัน ตะกร้อ ฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง วอลเล่ย์บอล เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล เป็นต้น โดยการแข่งขันกีฬาสีจัดขึ้นเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 "ลีลาวดีเก... >> อ่านต่อ


ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง มอบขนมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระโห้
อังคาร 1 ตุลาคม 2562

วันนี้ (1 ต.ค. 62) ที่โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก นักศึกษาสาขาการบัญชี เทียบโอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ได้มอบสิ่งของ ได้แก่ ขนม นม ฯลฯ ให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระโห้ มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาต้อนรับและรับมอบขนมจากพี่ๆ โอกาสนี้คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองได้ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่มอบน้ำใจให้แก่นักเรียนในครั้งนี้ ขอบคุณภาพจาก: >> อ่านต่อ


พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
พฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2562

วันนี้ (27 มิ.ย. 62) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ปิยศักดิ์ ตัณฑ์เจริญ อดีตผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก เป็นประธาน โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม จากนั้นประธานสภานักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษา นำพานไหว้ครูไปไหว้ประธานและผู้บริหาร ผู้แทนนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชานำพานไหว้ครูสาขาต่างๆ ตามลำดับ ก่อนที่จะมีพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาในช่วงเย็น เพื่อรับขวัญและอวยพรให้นักศึกษาอยู... >> อ่านต่อ


หารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุธ 26 มิถุนายน 2562

วันนี้ (26 มิ.ย. 62) ที่ห้องประชุมพะยอม รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา (รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์) และคณาจารย์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมการประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  >> อ่านต่อ


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
อังคาร 18 มิถุนายน 2562

วันนี้ (18 มิ.ย. 62) เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีนี้มีนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ในคณวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1,150 คน  จากนั้นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรแก่... >> อ่านต่อ


ปฐมนิเทศนักศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรม ภาคเรียนที่ 1/2562
จันทร์ 10 มิถุนายน 2562

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรม ภาคเรียนที่ 1/2562 โดย ผศ.สุรสิทธิ์ แสนทอน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก เป็นประธานเปิดโครงการ มีนักศึกษาจากคณะและหลักสูตรต่างๆ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 175 คน ประกอบด้วย  หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า การจัดการทั่วไป การท่องเที่ยวและการโรงแรม และคหกรรมศาสตร์ และมีสถานประ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 97


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา