โลโก้เว็บไซต์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหาร
อังคาร 15 มกราคม 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ประกาศรายชื่อผู้จำหน่ายอาหารในศูนย์อาหารและหอพักนักศึกษา ดังนี้ 1. ข้าวแกงและอาหารตามสั่ง (หอพักนักศึกษา) ได้แก่ นางส้มลิ้ม มายะ 2. ข้าวแกงและอาหารตามสั่ง (หอพักนักศึกษา) ได้แก่ นายจาตุรงค์ สุทาวัน 3. ร้านอาหารคาว (ศูนย์อาหาร) ได้แก่ นางนภา แย้มนุ่ม รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหาร >> อ่านต่อ


การทดสอบคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร มทร.ล้านนา ตาก
จันทร์ 14 มกราคม 2562

วันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมคำพุฒ มทร.ล้านนา ตาก ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ทดสอบโดยการประกอบอาหาร ได้แก่ อาหารประเภทข้าวแกง อาหารตามสั่ง และอาหารคาว ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะเปิดให้บริการ ณ หอพักนักศึกษา และศูนย์อาหาร ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน
ศุกร์ 11 มกราคม 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน จํานวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของครุภัณฑ์ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 990,000.00 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาท) กําหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์... >> อ่านต่อ


เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
พฤหัสบดี 10 มกราคม 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอเผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561 คลิก >> รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561 >> อ่านต่อ


เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
พฤหัสบดี 10 มกราคม 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอเผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 คลิก >> รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 >> อ่านต่อ


ประกาศผล ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 1 ชุด
ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  จำนวน 1 ชุด  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ>>คลิ๊ก<< >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  จำนวน 1 ชุด  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม>>คลิ๊ก<< >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน ๑ ชุด
อังคาร 27 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน ๑ ชุด   โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม>>คลิ๊ก<< >> อ่านต่อ


ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก จำนวน ๑ ชุด
อังคาร 20 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก จำนวน ๑ ชุด   โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม>>คลิ๊ก<< >> อ่านต่อ


เผยแพร่รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2561
อังคาร 20 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561 คลิก>> รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2561 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 75


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา