โลโก้เว็บไซต์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่งบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
พฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอประกาศเผยแพร่งบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  ดาวน์โหลด >> งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2562 >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเอนกประสงค์และศูนย์กีฬา ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 1 ชุด
อังคาร 21 พฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเอนกประสงค์และศูนย์กีฬา  ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  จำนวน  1  ชุด   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    รายละเอียดตามเอกสารแนบ>>คลิ๊ก<< >> อ่านต่อ


เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562
จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอประกาศเผยแพร่งบทดลองรายวัน ประจำเดือนเมษายน 2562 ประกาศ >> งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562 >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเอนกประสงค์และศูนย์กีฬา ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 1 ชุด
พฤหัสบดี 18 เมษายน 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเอนกประสงค์และศูนย์กีฬา  ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  จำนวน  1  ชุด   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   รายละเอียดเพิ่มเติม>>คลิ๊ก<< >> อ่านต่อ


เผยแพร่งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
พฤหัสบดี 18 เมษายน 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอประกาศเผยแพร่งบทดลองรายวันประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 คลิก >> งบการเงินประเดือนกุมภาพันธ์ 2562 >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิศวกรรมเครื่องกล
พุธ 27 มีนาคม 2562

ตามประกาศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิศวกรรมเครื่องกล (ช่างยนต์)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ>>คลิ๊ก<< >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิศวกรรมเครื่องกล (ช่างยนต์)
ศุกร์ 15 มีนาคม 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิศวกรรมเครื่องกล (ช่างยนต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินจำทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ดาวน์โหลด >> ประกาศประกวดรา... >> อ่านต่อ


เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
จันทร์ 11 มีนาคม 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอเผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2562  คลิก >> รายงานงบทดลออหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิศวกรรมเครื่องกล (ช่างยนต์) ด้วยวิธี e-bidding
ศุกร์ 8 มีนาคม 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิศวกรรมเครื่องกล (ช่างยนต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท ดาวน์โหลด >> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิศวกรรมเครื่องกล (ช่างยนต์) ดาวน์โหลด >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์และศูนย์กีฬา ด้วยวิธี e-bidding
ศุกร์ 8 มีนาคม 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบ อาคารอเนกประสงค์และศูนย์กีฬา ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ดาวน์โหลด >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 90


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา