โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ
ศุกร์ 12 ตุลาคม 2561

สามารถดาวน์โหลดได้>>>ที่นี้ รายงานตัว  วันที่  16  ตุลาคม  2561  >> อ่านต่อประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
จันทร์ 1 ตุลาคม 2561

รับสมัครตั้งแต่วันที่  3 - 25  ตุลาคม  2561 สามารถดาวน์โหลดได้ >>>ที่นี้ >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้จัดการหอพัก)
จันทร์ 1 ตุลาคม 2561

รับสมัครตั้งแต่วันที่  3 - 9  ตุลาคม  2561 สามารถดาวน์โหลดได้>>>ที่นี้ >> อ่านต่อ


ประกาศผลคัดเลือกจ้างเหมาบริการ (หอพัก)
ศุกร์ 28 กันยายน 2561

สามารถดาวน์โหลดได้ >>>ที่นี้ รายงานตัววันที่  1  ต.ค. 2561  ณ  ห้องพัสดุ >> อ่านต่อ


ประกาศผลคัดเลือกจ้างเหมาบริการ (อาคารสถานที่)
ศุกร์ 28 กันยายน 2561

สามารถดาวน์โหลดได้>>>ที่นี้ รายงานตัว วันที่ 1 ต.ค. 61  ณ ห้องพัสดุ >> อ่านต่อ


ประกาศผลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ
พฤหัสบดี 27 กันยายน 2561

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด>>>ที่นี้ รายงานตัววันที่  1  ตุลาคม  2561 >> อ่านต่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
จันทร์ 24 กันยายน 2561

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้>>>ที่นี่ สอบคัดเลือกวันที่  26  กันยายน  2561 >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 71


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา