โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2561

สามารถดาวน์โหลดได้>>>ที่นี้ รายงานตัว วันที่  3  ธันวาคม  2561 ณ  อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้องงานทรัพยากรมนุษย์ >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานขับรถ 2 อัตรา
จันทร์ 19 พฤศจิกายน 2561

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้>>>ที่นี้ สอบคัดเลือกวันที่  21  พ.ย. 2561 >> อ่านต่อประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา (พนักงานขับรถ)
ศุกร์ 26 ตุลาคม 2561

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ >>>ที่นี้ รับสมัครตั้งแต่วันที่  29  ตุุลาคม  2561  ถึงวันที่  16  พฤศจิกายน  2561 >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว
ศุกร์ 26 ตุลาคม 2561

สามารถดาวน์โหลดได้>>>ที่นี้ สอบคัดเลือกวันที่  29  ตุลาคม  2561 >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ
ศุกร์ 12 ตุลาคม 2561

สามารถดาวน์โหลดได้>>>ที่นี้ รายงานตัว  วันที่  16  ตุลาคม  2561  >> อ่านต่อประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
จันทร์ 1 ตุลาคม 2561

รับสมัครตั้งแต่วันที่  3 - 25  ตุลาคม  2561 สามารถดาวน์โหลดได้ >>>ที่นี้ >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้จัดการหอพัก)
จันทร์ 1 ตุลาคม 2561

รับสมัครตั้งแต่วันที่  3 - 9  ตุลาคม  2561 สามารถดาวน์โหลดได้>>>ที่นี้ >> อ่านต่อ


ประกาศผลคัดเลือกจ้างเหมาบริการ (หอพัก)
ศุกร์ 28 กันยายน 2561

สามารถดาวน์โหลดได้ >>>ที่นี้ รายงานตัววันที่  1  ต.ค. 2561  ณ  ห้องพัสดุ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 76


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา