โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2561
จันทร์ 5 มีนาคม 2561

รับสมัคร   ระหว่างวันที่  6 - 26  มีนาคม  พ.ศ.2561 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ >>>ที่นี่    >> อ่านต่อประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (สารสนเทศ)
พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานตัวภายในวันที่  5  กุมภาพันธุ์  2561  เวลา  9.00  น. สามารถโหลดรายละเอียดได้>>>>ที่นี้ >> อ่านต่อ

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ 6 อัตรา
พุธ 3 มกราคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา ดังนี้ 1. อาจารย์ (วุฒิปริญญาโท) หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา 2. อาจารย์ (วุฒิปริญญาโท) หลักสูตร ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวน 1 อัตรา 3. อาจารย์ (วุฒิปริญญาโท) หลักสูตร ปวส.ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา 4. อาจารย์ (วุฒิปริญญาโท) หลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการ... >> อ่านต่อ

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 50


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา