โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
พุธ 1 สิงหาคม 2561

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่  1  มารายงานตัวที่งานทรัพยากรมนุษย์  กองบริหารงานทรัพยากรตาก ในวันที่  2  สิงหาคม  2561  เวลา 09.00  น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก   สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ >>> ที่นี่ >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ และ ช่างเทคนิค
พุธ 25 กรกฎาคม 2561

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ และตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 แล้วนั้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว และจะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบปฏิบัติ/สอบสอน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 >> อ่านต่อ


เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์และตำแหน่งช่างเทคนิค
จันทร์ 9 กรกฎาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านาตาก  จึงขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังกล่าว  จากวันอังคารที่  17  กรกฎาคม  2561  เป็นวันศุกร์ที่  20  กรกฎาคม  2561     >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ และตำแหน่งช่างเทคนิค
ศุกร์ 15 มิถุนายน 2561

วันที่รับสมัคร  8  มิถุนายน  ถึงวันที  6  กรกฎาคม  2561 สามารถโหลดรายละเอียดได้>>>ที่นี้ โหลดใบสมัครได้ >>> ที่นี้ >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานราชการ
พฤหัสบดี 5 เมษายน 2561

รายงานตัวในวันที่ 9 เมษายน  2561 สามารถโหลดได้>>>ที่นี่ >> อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
พฤหัสบดี 22 มีนาคม 2561

สอบในวันจันทร์ที่  26  มีนาคม  พ.ศ.2561 สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้>>>ที่นี้ >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2561
จันทร์ 5 มีนาคม 2561

รับสมัคร   ระหว่างวันที่  6 - 26  มีนาคม  พ.ศ.2561 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ >>>ที่นี่    >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 58


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา