โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า มอบผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 แก่มูลนิธิตันติสุนทร
ศุกร์ 10 เมษายน 2563

วันนี้ (10 เม.ย. 63) ที่มูลนิธิตันติสุนทรเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณาจารย์ พร้อมด้วยสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก โดย พล.ต.พรชัย เอี่ยมสนิทอมร นายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก มอบผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ส่งมอบฉากกั้นตรวจเสมหะผู้ป่วยและชุดอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจายให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พฤหัสบดี 9 เมษายน 2563

วันนี้ (9 เมษายน 2563) ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ส่งมอบชุดอุปกรณ์ Face shield และฉากกั้นตรวจเสมหะผู้ป่วยแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งผลิตโดยสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้เป็นฉากกั้นระหว่างแพทย์ผู้ตรวจหรือบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วย เพื่อป้องกันการติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้ผู้ช่วยอธิการบดีได้เข้าชมตัวอ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ผลิตชุดอุปกรณ์ Face shield ส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์
อังคาร 7 เมษายน 2563

7 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ผลิตชุดอุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face shield) โดยความร่วมของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งหลายโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ยังขาดแคลนอยู่มาก >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ห่วงใยบุคลากรและนักศึกษา ผลิตหน้ากากอนามัยผ้ามัสลิน ป้องกัน COVID-19
พฤหัสบดี 2 เมษายน 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความห่วงใยบุคลากรและนักศึกษา ผลิตหน้ากากอนามัยชนิดผ้า 4 ชั้น ด้านนอกเป็นผ้าคอตตอนญี่ปุ่น ด้านในเป็นผ้าฝ้ายมัสลิน 2 ชั้น ซึ่งผ้ามัสลินมีประสิทธิภาพในการป้องกันละอองฝอยได้ดีเกือบเท่าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ สามารถซักได้บ่อยครั้ง เบื้องต้นมหาวิทยาลัยผลิตขึ้นเพื่อมอบให้แก่บุคลากรและนักศึกษาจำนวน 1,000 ชิ้น โดยวันนี้ (2 เม.ย. 63) มหาวิทยาลัยได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่บุคลากรประจำจุดคัดกรอง และหลังจากนี้จะได้นำไปแจกจ่ายให้แก่บุคลากรและนักศึกษาต่อไป >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย ป้องกันโควิด-19 ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พฤหัสบดี 2 เมษายน 2563

วันนี้ (2 เม.ย. 63) ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายและสารคัดหลั่งให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผลิตโดยสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับอุปกรณ์ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายและสารคัดหลั่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน ประกอบด้วย 1. หน้ากากชนิดปกป้องใบหน้า (Face Shield) ตัวโครงขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แผ่นป้องกันใช้แผ่นใสขนาด A4 และ F4 ใช... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ส่งมอบชุดอุปกรณ์ Face shield บุคลากรทางการแพทย์
พุธ 1 เมษายน 2563

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนา ตาก จัดทำชุดอุปกรณ์ Face Shield หรือหน้ากากชนิดปกป้องใบหน้าเพื่อป้องกันละอองฝอยและสารคัดหลั่ง ใช้งานง่าย น้ำหนักเบา โดยวันนี้ (1 เม.ย. 63) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ส่งมอบชุดอุปกรณ์ Face shield ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งแค ตำบลวังประจบ ศูนย์บริการสาธาณสุข เทศบาลเมืองตาก และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขได้ใช้ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ยังทยอยผลิตชุดอุปกรณ์ Face shield เพื่อส่งมอบให้... >> อ่านต่อ


สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนา ตาก มอบอุปกรณ์ Face shield แก่บุคลากรประจำจุดคัดกรอง COVID-19
จันทร์ 30 มีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย ดร.สนธยา  ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี รับมอบอุปกรณ์ Face Shield หรือหน้ากากชนิดปกป้องใบหน้าเพื่อป้องกันละอองฝอยและสารคัดหลั่ง ผลิตโดยสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อมอบให้แก่บุคลากรประจำจุดคัดกรอง COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัย โดยอุปกรณ์ Face Shield ตัวโครงทำด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติในการขึ้นรูป แผ่นป้องกันใช้แผ่นใสขนาด A4 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เริ่งผลิตและจะไปมอบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลแม่สอด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่างๆ ที่มีความประ... >> อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางและมาตรการป้องกัน COVID-19
ศุกร์ 27 มีนาคม 2563

วันที่ 27 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการปฏิบัติและมาตรการป้องกันอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้านสุขอนามัยและอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เพื่อวางมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะ อุปกรณ์เครื่องใช้ การทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคสำหรับบุคลากรและนักศึกษา โดยที่ประชุมมีมติให้กำหนดมาตรการดังนี้ 1.ไม่อนุญาตให้นักศึกษาและบุคคลภายนอกเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ... >> อ่านต่อ


สมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตากผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สนับสนุนการบริการบริเวณจุดคัดกรองเข้า-ออกมหาวิทยาลัย
พฤหัสบดี 26 มีนาคม 2563

วันที่ 25 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนรับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจาก พล.ต.พรชัย เอี่ยมสนิทอมร นายกสมาคมศิษย์ราชมงคลตาก ซึ่งมหาวิทยาลัยได้นำคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกันผลิตจำนวน 10 ลิตร และได้ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ให้แก่บุคลากรประจำจุดคัดกรองบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยในเวลาต่อมา ในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โอกาสนี้มหาวิทยาลัยขอขอบคุณสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตากที่ให้การสนับสนุ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ปรับตัวสู้ COVID-19 พร้อมสอนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
พุธ 25 มีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก พร้อมปรับตัวสู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วยการสอนออนไลน์ โดยคณาจารย์สาขาวิชาต่างๆ เข้ารับการอบรมการใช้ Microsoft Teams สำหรับใช้สอนนักศึกษาในภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 7 เมษายน 2563 นี้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 51 - 60 ทั้งหมด 857


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา