โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
จันทร์ 18 พฤศจิกายน 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและช่วยเพื่อนมนุษย์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเหล่ากาชาดและโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาให้บริการ >> อ่านต่อ


พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562
พฤหัสบดี 14 พฤศจิกายน 2562

วันนี้ (14 พ.ย. 62) เวลา 07.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำส่วนราชการต่างๆ ทั้งฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครฝนหลวงในจังหวัดตาก ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาวิชาทหารฝึกอบรมเครือข่ายข่าวเพื่อความมั่นคงในสถานศึกษา
พุธ 13 พฤศจิกายน 2562

วันนี้ (13 พ.ย. 62) เวลา 13.30 น. นักศึกษาวิชาทหารสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้ารับการฝึกอบรมเครือข่ายข่าวเพื่อความมั่นคงในสถานศึกษา ซึ่งจัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก เพื่อสร้างแกนนำเฝ้าระวังข่าวปลอม และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ให้กับนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดตาก ประกอบด้วยนักศึกษาวิชาทหารจากวิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก โรงเรียนพลูหลวงวิทยา โรงเรียนตากพิทยาคม เป็นต้น  >> อ่านต่อ


เครื่องคัดแยกเสาวรส ช่วยอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์
อังคาร 12 พฤศจิกายน 2562

วันนี้ (12 พ.ย. 62) เวลา 14.00 น. ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ส่งมอบเครื่องคัดแยกเสาวรสให้แก่ชุมชนหมู่บ้านผาผึ้งและบ้านศรีคีรีรักษ์ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ให้เกษตรกรใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงและประหยัดเวลาในการคัดแยกผลไม้ประเภทเสาวรส  เครื่องคัดแยกเสาวรสนี้เริ่มจากนโยบายการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดตาก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) ในขณะนั้น พบปัญหาว่าช... >> อ่านต่อ


พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์"
อาทิตย์ 10 พฤศจิกายน 2562

วันนี้ (10 พ.ย. 62) เวลา 16.30 น. ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ​ ภาค​5​ ครั้งที่​ 36 “ตากเกมส์" ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยนายอรรษิษฐ์​ สัมพันธรัตน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก​ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฯ เริ่มด้วยการจัดชุดการแสดง ชุดที่ 1 "ขอบคุณที่มาเยือน" และเข้าสู่พิธีการดับไฟในกระถางคบเพลิง หลังจากนั้นเป็นพิธีมอบธงจัดการแข่งขันฯ​ โดยนายอรรษิษฐ์​ สัมพันธรัตน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้ส่งมอบธงการแข่งขันให้กับตั... >> อ่านต่อ


มอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 "ตากเกมส์" วอลเล่ยบอล
อาทิตย์ 10 พฤศจิกายน 2562

วันนี้ (10 พ.ย. 62) เวลา 15.00 น. ผศ.ทนงศักดิ์ ยาทะเล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาวอลเล่ยบอล ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" ซึ่งวันนี้มีการชิงชัยเหรียญทอง สรุปผลการแข่งขันกีฬาวอลเล่ยบอล ประเภททีมชาย เหรียญทอง ได้แก่ ทีมจังหวัดเชียงใหม่ เหรียญเงิน ได้แก่ ทีมจังหวัดพิษณุโลก และเหรียญทองแดง ได้แก่ ทีมจังหวัดสุโขทัย และประเภททีมหญิง ได้แก่ ทีมจังหวัดเชียงราย เหรียญเงิน ได้แก่ ทีมจังหวัดเพชรบูรณ์ และเหรียญทองแดง ได้แก่ ทีมจังหวัด... >> อ่านต่อ


มอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 "ตากเกมส์" ฟุตซอล
อาทิตย์ 10 พฤศจิกายน 2562

วันนี้ (10 พ.ย. 62) ที่อาคารอเนกประสงค์ ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาฟุตซอล จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" ซึ่งวันนี้เป็นการแข่งขันในรอบชิงเหรียญทอง ผลการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประเภททีมชาย เหรียญทอง ได้แก่ ทีมจังหวัดพิจิตร และเหรียญเงิน ได้แก่ ทีมจังหวัดเชียงใหม่ และประเภททีมหญิง เหรียญทอง ได้แก่ ทีมจังหวัดกำแพงเพชร และเหรียญเงิน ได้แก่ ทีมจังหวัดเชียงใหม่   >> อ่านต่อ


มอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 "ตากเกมส์" ฟุตบอลหญิง
ศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2562

วันนี้ (8 พ.ย. 62) ที่สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาประเภทฟุตบอลหญิง ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นหนึ่งในสนามสำหรับการแข่งขัน ซึ่งทีมที่ได้รับเหรียญรางวัลประกอบด้วย เหรียญทอง ได้แก่ จังหวัดลำปาง  เหรียญเงิน ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดเพชรบูรณ์ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ร่วมส่งมอบพื้นที่สวนริมปิง คืนความสุขแก่ประชาชนชาวจังหวัดตาก
ศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2562

วันนี้ (8 พ.ย. 62) เวลา 14.00 น. ที่บริเวณริมแม่น้ำปิง ลานกีฬาเทศบาลเมืองตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำโดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีส่งมอบพื้นที่สวนริมปิง คืนความสุขแก่ประชาชน เพื่อการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่สวนริมปิงให้สวยงาม​ยั่งยืนต่อเนื่อง โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งมอบพื้นที่สวนริมปิง มีผู้แทนภาคเอกชนในฐานะตัวแทนหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่สวนริมปิง ส่งมอบพื้นที่สวนริมปิงให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพ... >> อ่านต่อ


กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
พุธ 6 พฤศจิกายน 2562

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ วิหารหลวงพ่อมงคล เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักศึกษา >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 782


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา