โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบในกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
จันทร์ 9 ธันวาคม 2562

วันนี้ (9 ธ.ค. 62) ที่หอประชุมจังหวัดตาก ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี นำบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดตาก ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต“ โดยจังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตาก ได้จัดขึ้นเพื่อประกาศเจตนารมณ์ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิด... >> อ่านต่อ


ค่ายนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2
เสาร์ 7 ธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ "นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์" มีนักเรียนจากโรงเรียนในดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการจำนวน 79 คน โดยวันแรกมีการอบรมทั้งภาคบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มดาวต่างๆ การดูดาวเบื้องต้น และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งและประกอบกล้องดูดาว การทำแผนที่ดูดาว รวมถึงการดูดาวบนท้องฟ้า และวันที่สองเป็นการแบ่งกลุ่มและนำเสนอสรุปผลที่ได้รับจากการอบรม โครงการนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2 มุ่งเน้... >> อ่านต่อ


ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายพระเจ้าตาก
เสาร์ 7 ธันวาคม 2562

วันนี้ (7 ธ.ค. 62) ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 34 ค่ายพระเจ้าตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากค่ายพระเจ้าตาก ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกำกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 "ค่ายพระเจ้าตาก" โดย พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในการประกอบพิธีวางพวงมาลาและกล่าวสดุ... >> อ่านต่อ


ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
พฤหัสบดี 5 ธันวาคม 2562

วันนี้ (5 ธ.ค. 62) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีด้วยหัวใจ" พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ คูคลอง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หนองเล่มและเจดีย์ยุทธหัตถี ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการ มีหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาพระราชทานทุกหมู่เหล่า จำนวน 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งกลุ่มในการปฏิบัติงานพัฒ... >> อ่านต่อ


ร่วมพิธีถวายพานพุ่มน้อมรำลึกเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
พฤหัสบดี 5 ธันวาคม 2562

วันนี้ (5 ธ.ค. 62) ที่หอประชุม ศาลากลางจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี และนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งหลังจากเสร็จพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรใ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ
พุธ 4 ธันวาคม 2562

วันนี้ (4 ธ.ค. 62) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการทำดีเพื่อพ่อ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี นำผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ถวายพานพุ่มถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประธานกล่าวถวายราชสดุดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระบร... >> อ่านต่อ


กีฬาสีภายใน มทร.ล้านนา ตาก ประจำปี 2562
อาทิตย์ 1 ธันวาคม 2562

วันนี้ (1 ธ.ค. 62) สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2562 โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดและปิดการแข่งขัน ซึ่งกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแบ่่งออกเป็น 4 สี ประกอบด้วย สีฟ้า สีแดง สีเหลือง และสีเขียว มีการแข่งขันในละชนิดกีฬา ได้แก่ แบดมินตัน ตะกร้อ ฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง วอลเล่ย์บอล เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล เป็นต้น โดยการแข่งขันกีฬาสีจัดขึ้นเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 "ลีลาวดีเก... >> อ่านต่อ


การประชุมกระบวนการงบประมาณระบบ ERP
ศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562

วันนี้ (29 พ.ย. 62) ที่ห้องประชุมคำพุฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดการการประชุมกระบวนการงบประมาณระบบ ERP โดยทีมวิทยากรจากกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มาให้ความรู้และทำความเข้าใจกระบวนการงบประมาณประจำปี >> อ่านต่อ


ร่วมส่งมอบแหล่งเรียนรู้และแหล่งอาหารกลางแก่โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน
พฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน 2562

วันนี้ (28 พ.ย. 62) ที่โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมส่งมอบแหล่งเรียนรู้และแหล่งอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านวงไม้ส้าน โดยชมรมอาสาพัฒนาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้จัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ บ่อเลี้ยงปลา และโรงเพาะเห็ด ซึ่งได้ทุนสนับสนุนจากบริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) และวันนี้ นายฮิโตชิ โยโกฮามา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บมจ. อีซี่บาย ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อเสริมสร้างการเรีย... >> อ่านต่อ


ต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลในโอกาสเยี่ยมนักศึกษาทุน
อังคาร 26 พฤศจิกายน 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำนักศึกษาทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลให้การต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมนักศึกษาทุน โดยมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลได้ให้คำแนะนำในการนำเงินทุนการศึกษาไปใช้ พร้อมทั้งซักถามความเป็นอยู่ของนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีนักศึกษาทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลจำนวน 11 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาห่างไกลและขาดแคลนทุนทรัพย์ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 782


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา