โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
อังคาร 8 ตุลาคม 2562

การเลือกตั้งสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ครั้งที่ 1 (เลือกตั้งล่วงหน้า) ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.สนธยา ทองอรุณศรี) นำบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ สามารถลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. และจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. เช่นเดียวกัน >> อ่านต่อ


นอกกรอบไม่นอกเกณฑ์ ฟังแนวคิดและเส้นทางความสำเร็จของ Youtuber: Eve Siri
พุธ 2 ตุลาคม 2562

วันนี้ (2 ต.ค. 62) ที่ห้องประชุมสโลป อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ นักศึกษาสาขาออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการสัมมนา "นอกกรอบไม่นอกเกณฑ์" โดยวิทยากรคุณจิรายุ ศิริ (อีฟ) และคุณธีระพงษ์ จันทรภักดี (อ้น) ยูทูปเบอร์ชื่อดังจากช่อง "Eve Siri" ทางเว็บไซต์ youtube.com มีนักศึกษา และนักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดตากให้ความสนใจเข้าชมจำนวนมาก โดยสัมมนาพูดคุยบอกเล่าประสบการณ์และแนวคิดกับความสำเร็จที่มากับความเกรียนและความฮาของพี่อีฟและพี่อ้นในการทำช่องยูทูปที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนทำให้ม... >> อ่านต่อ


กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนตุลาคม 2562
พุธ 2 ตุลาคม 2562

กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ วิหารหลวงพ่อมงคล >> อ่านต่อ


ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง มอบขนมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระโห้
อังคาร 1 ตุลาคม 2562

วันนี้ (1 ต.ค. 62) ที่โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก นักศึกษาสาขาการบัญชี เทียบโอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ได้มอบสิ่งของ ได้แก่ ขนม นม ฯลฯ ให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระโห้ มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาต้อนรับและรับมอบขนมจากพี่ๆ โอกาสนี้คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองได้ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่มอบน้ำใจให้แก่นักเรียนในครั้งนี้ ขอบคุณภาพจาก: >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ร่วมส่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากไปรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
จันทร์ 30 กันยายน 2562

วันนี้ (30 ก.ย. 62) เวลา 15.00 น. ที่บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผศ.สุรสิทธิ์ แสนทอน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก ร่วมส่งผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) เพื่อไปรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย นายสมชัย เจริญกิจรุ่งโรจน์ นายวรานนท์ ยิ้มมงคล และนายชุติเดช มีจันทร์ นำหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในจังหวัดตากมอบดอกไม้ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากภายหลังจากสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพร... >> อ่านต่อ


จิตอาสาร่วมสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ อนุรักษ์ดินและน้ำ สร้างความชุ่มชื้นแก่ป่า
จันทร์ 30 กันยายน 2562

วันที่ 29 กันยายน 2562 มทร.ล้านนา ตาก ร่วมกับกลุ่มรักษ์ป่าน้ำรึม กลุ่มรักษ์ป่าไม้งาม กลุ่มรักษ์ป่าเมืองตาก ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลไม้งาม ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณป่าชุมชนไม้งาม เพื่อกับเก็บน้ำและสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่า ตามรอยพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 และสานต่อพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 10 ในการเป็นจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ภาพเพิ่มเติมที่: >> อ่านต่อ


มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
เสาร์ 28 กันยายน 2562

วันที่ 27 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 โดยปี 2562 มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการจำนวน 8 คน ประกอบด้วย 1. อาจารย์จุฑามาศ พึ่งอ่อน อาจารย์ประจำสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2. ดร.พิศมัย สุภัทรานนท์ อาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3. ผศ.สุพรรัตน์ วัชระนฤมล อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจและอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 4. ผศ.อุทิน คุณาแจ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก สุดเจ๋ง รับรางวัลผู้จัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ "กลองอืด"
พฤหัสบดี 26 กันยายน 2562

วันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดตาก ผศ.รุ่ง หมูล้อม อาจารย์วันชนะ จูบรรจง พร้อมด้วยตัวแทนศิษย์เก่า เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) ในฐานะที่เป็นคณะผู้จัดทำสื่อมัลติมิเดียมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม "กลองอืด" ของจังหวัดตาก จนทำให้ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ประเภทรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้านศิลปะการแสดง ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้จังหวัดตากคั... >> อ่านต่อ


พัฒนาทักษะแก่ผู้เรียนด้วยบริการเครื่องมือทดลองปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์
จันทร์ 23 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการบริการฝึกใช้เครื่องมือฟิสิกส์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 4 มีครูและนักเรียนจากโรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมโครงการจำนวน 33 คน โดยเนื้อการอบรมประกอบด้วยการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ พร้อมชุดทดลองสาธิต Smart Sense และให้นักเรียนได้ฝึกและทดลองปรากฏการทางฟิสิกส์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเนื้อหาทางทฏษฎีที่นักศึกษาได้เรียนรู้มา ตลอดจนพัฒนาทักษะ ความชำนาญในการ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก เดินหน้าจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
อาทิตย์ 22 กันยายน 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562 ณ บ้านหมอรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหาร บุคลากร ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้แทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จำนวน 80 คน โดยก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยได้ทำแบบสอบถามการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต ที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาต่างๆ ที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 21 - 30 ทั้งหมด 741


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา