โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

เลื่อนกำหนด วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562
อังคาร 20 กรกฎาคม 2564

พระราชทานพระราชานุญาต เลื่อนกำหนด วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒                   ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564
พุธ 21 กรกฎาคม 2564

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำโดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวนุชนาฏ คล้ายหิรัญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดหนองกระโห้ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมทำบุญถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์และเครื่องกัณฑ์เทศน์ พร้อมทั้งรับฟังการแสดงธรรมเทศนา เพื่อเป็น... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์นักศึกษา มทร.ล้านนา ที่มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
พฤหัสบดี 15 กรกฎาคม 2564

       ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ที่มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยนักศึกษากรอกรายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบท้ายประกาศนี้ ของแต่ละคณะ  ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะได้ทำการรวบรวมข้อมูลและดำเนินการจัดส่งไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่อไป        ... >> อ่านต่อ


โครงการฝึกอบรมการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
อังคาร 6 กรกฎาคม 2564

             ในวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการฝึกอบรมการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ผ่านช่องทางออนไลน์ (microsoft teams) โดยมีรองศาสตราจารย์สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีการเปิดโครงการ และนางสาวสุปราณี ฟังเย็น ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อให้บุคลากรสามารถเบิกค่... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดีพบนักศึกษาเพื่อชี้แจงการพักอาศัยในหอพักภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19
พฤหัสบดี 17 มิถุนายน 2564

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 น. ที่หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พบปะนักศึกษาที่เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาเพื่อชี้แจงและแนะนำการปฏิบัติตัวระหว่างพำนักอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษากลุ่มแรกที่เข้าพักอาศัยในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 นักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 2 นักศึกษาสาขาช่างโลหะ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก เป็นตัวแทนส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลสนามจังหวัดตาก
จันทร์ 14 มิถุนายน 2564

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางสาวนุชนาฏ คล้ายหิรัญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นตัวแทนกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสนามจังหวัดตาก ประกอบด้วย หม้อต้มน้ำร้อน หน้ากากอนามัยชนิดใช้แล้วทิ้ง และหน้ากากอนามัยชนิด KN95 ชุดยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปาก เจลแอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุนให้แก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้า... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ต้อนรับทีมงานวิจัย มทร.ล้านนา ตาก ในโอกาสขอข้อมูลการวิจัยด้านพืชสมุนไพร
ศุกร์ 11 มิถุนายน 2564

          เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการ ลำปาง ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในโอกาสเข้าพบเพื่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยพืชสมุนไพรและพืชพื้นเมืองล้านนา  เพื่อนำข้อมูลไปปรับใช้และพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์  มทร.ล้านนา ตาก ต่อไป           ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ >> อ่านต่อ


โรงพยาบาลสนาม มทร.ล้านนา ตาก ส่งผู้ป่วยกลับบ้าน ชุดที่ 2
พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง ร่วมส่งผู้ป่วยโควิด-19 ที่พักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลสนามกลับภูมิลำเนา โอกาสนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตาก และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ได้มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและยาเวชภัณฑ์ให้แ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ปฐมนิเทศออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์เป็นปีที่ 2 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเนื้อการปฐมนิเทศประกอบด้วยการกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย การให้ความรู้การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ภายในรั้งมหาวิทยาลัย และชี้แจงกรณีโรงพยาบาลสนามจังหวัดตาก โดยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (นายแพทย์ปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์) จากนั้นเป็นกิจกรรมการให้ความรู้... >> อ่านต่อ


โรงพยาบาลสนาม มทร.ล้านนา ตาก ส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับบ้านชุดแรก
พุธ 9 มิถุนายน 2564

วันนี้ (9 มิ.ย. 64) เวลา 09.09 น. ที่อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีส่งประชาชนปลอดเชื้อโควิด-19 กลับภูมิลำเนา โดยมี นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นางสาวนุชนาฏ คล้ายหิรัญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พลตรีสุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ และนายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 947


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา