โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

สมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดงานฉลองครบรอบ 80 ปี ในปีพ.ศ.2561
จันทร์ 21 สิงหาคม 2560

RMUTL Tak News สมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ การจัดงานฉลองครบรอบ 80 ปี จาก "โรงเรียนช่างไม้สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ปี 2560 และมีพิธีมอบเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเถิน จ.ลำปาง และโรงพยาบาลสามเงา จ.ตาก เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ตาก >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏฺิบัติการ ระบบงานสวม ISO สำหรับชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2560

RMUTL Tak News - ผศ.ธงชัย เบญจลักษณ์ และคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏฺิบัติการ ระบบงานสวม ISO สำหรับชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ให้กับบุคลากร จาก กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนภูมิพล ตาก วันที่ 1-3 สิงหาคม 2560 ณ โรงปฏิบัติงานเครื่องมือกลพื้นฐาน มทร.ล้านนา ตาก >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาตาก เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อาจารย์พนัส สืบชมภู
พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2560

RMUTL Tak News - 16 ส.ค. 2560 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก ประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ อาจารย์พนัส สืบชมภู โดยมีคณาจารย์ บุคลากร คณาจารย์อาวุโสและสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม และในวันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 17 ส.ค. 2560 มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ เวลา 15:30 น. โดยประมาณ ณ วัดดอนแก้ว อ.เมืองตาก มทร.ล้านนาตาก ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัว สืบชมภู มา ณ โอกาสนี้ >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษาและสภาเขตพื้นที่ ตาก เปิดประชุมวิสามัญ 2560
พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2560

RMUTL Tak News - 16 ส.ค. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีมทร.ล้านนา ตาก ให้แนวทางในการดำเนินงานแก่สโมสรนักศึกษาและสภานักศึกษาเขตพื้นที่ตาก ในการประชุมวิสามัญ 2560 โดยมีการเสนอแผนงานกิจกรรมและติดตามผลการดำเนินโครงการ มีตัวแทนจากสโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ตาก สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะศิลปกรรมฯ สภานักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการประกวดแข่งขันแนวคิดและทักษะทางด้านวิชาการด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
พุธ 16 สิงหาคม 2560

หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดการประกวดแข่งขันแนวคิดและทักษะทางด้านวิชาการด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อ "สถาปัตยกรรมทำดี" ระหว่างวันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2560 ณ อาคารที่ทำการสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ล้านนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้พัฒนาทักษะและกระบวนการการออกแบบพื้นที่ การดภาพระบายสี ตลอดจนการออกแบบวิธีการใช้พื้นที่ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาตาก จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560
พุธ 16 สิงหาคม 2560

RMUTL Tak News - 16 ส.ค. 2560ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนาตาก ประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมสโลป ชั้น 2 อาคารเรียน 60 ปีทรงครองราชย์ โดยมีนักศึกษาประมาณ 300 คนจากสาขาวิชาดังนี้ คณะบริหารธุรกิจฯ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลทุกชั้นปี ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปีที่ 1-2 คณะวิทยาศาสตร์ฯ วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 1 ศศ.บ.คหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมฯ ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1-2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ... >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
เสาร์ 12 สิงหาคม 2560

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ  เรือนรับรอง พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ โดยมีนายนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการ และเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมในพิธี >> อ่านต่อ


งานศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดตาก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ
ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560

RMUTL Tak Newsนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานในพิธีศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดตาก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากและมทร.ล้านนาตาก มีหัวหน้าส่วนราชการ ศาสนิกชนทุกศาสนา ผู้บริหาร คณจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักศึกษา โดยมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจ.ตาก ให้เกียรติปลูกดาวเรืองเป็นปฐมฤกษ์ 9 ต้น และผศ.ประพัฒน์ เช... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ จากนั้นอธิการบดีฯ นำถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา เชียงใหม่ >> อ่านต่อ


รับสมัครนักศึกษาคณะวิศกรรมฯ เข้าฝึกสหกิจ 2/2560 ในต่างประเทศ
ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่ เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกสหกิจ 2/2560 ณ ประเทศเวียดนาม จีน ไต้หวัน และเกาหลีใต้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา หรือ ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีด้านบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.083-6666096  อีเมล ypracha@rmutl.ac.th >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 318