โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา ตาก รับฟังชี้แจงโครงการเต็มใจ พร้อมเข้าร่วมแข่งขันรณรงค์เชิญชวนประชาชนบริจาคโลหิตชิงรางวัลยอดโลหิตสูงสุด
พฤหัสบดี 21 กันยายน 2566

วันนี้ (21 ก.ย. 66) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมทองกวาว นางสาวนุชนาฏ คล้ายหิรัญ ผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก ให้การต้อนรับคุณณัฐวรรธน์ ภรนรา ประธานมูลนิธิดั่งพ่อสอน พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ในโอกาสชี้แจงให้ความรู้กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตภายใต้โครงการเต็มใจ ให้แก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 44 ทีม คิดเป็นจำนวนนักศึกษา 440 คน โครงการเต็มใจ เกิดจากความร่วมมือของศูนย์บริการโลห... >> อ่านต่อ


ตัวแทนนักศึกษา มทร.ล้านนาได้รับการคัดเลือกจาก กระทรวงพาณิชย์ เป็นสุดยอดเพชรเม็ดงามของโครงการ (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2566
พุธ 20 กันยายน 2566

           เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2566 ตัวแทนนักศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (EIC) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมสรุปโครงการสรุปผลความสำเร็จโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566  ภายในงานพิธีสรุปผลความสำเร็จโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจาก นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน และ... >> อ่านต่อ


อธิการบดี มทร.ล้านนา แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566
พุธ 20 กันยายน 2566

วันนี้ (20 ก.ย. 66) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ประจำปี 2566 พร้อมทั้งกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ สำหรับปี 2566 มีบุคลากรเกษียณอายุราชการ จำนวน 9 ราย ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์  นิยมธรรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนาวลักษณ์  เอื้อพิชญ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ส่งผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและบริการวิชาการร่วมคัดสรรสู่สินค้าตราราชมงคลล้านนา
พุธ 20 กันยายน 2566

วันนี้ (20 ก.ย. 66) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยด้วยผลิตภัณฑ์ ผลผลิต มทร.ล้านนา มาตรฐาน (กินได้ ใช้ได้) ลงพื้นที่คัดสรรผลิตภัณฑ์งานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารฯ คณะผู้บริหารและบุคลาการให... >> อ่านต่อ


นายกรัฐมนตรี ปลื้ม คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา ที่นำความรู้สนับสนุนธุรกิจ MICE และพัฒนา Soft Power ระดับครัวเรือน
อาทิตย์ 17 กันยายน 2566

              วันที่ 16  กันยายน 2566 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา มอบหมายให้ อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในช่วงที่เดินทางมายังอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพบปะ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก จัดการความรู้การเกษียนหนังสือราชการ เพิ่มทักษะผู้ปฏิบัติงานในการเสนอผู้บังคับบัญชาวินิจฉัยสั่งการให้มีประสิทธิภาพ
ศุกร์ 15 กันยายน 2566

วันนี้ (15 ก.ย. 66) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมคำพุฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่องการเกษียนหนังสือราชการ โดยนางอังคณา สุขเกษม มีเกษ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในการเสนอหนังสือแก่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้ทราบแนวทางและเทคนิคในการลำดับประเด็น การเรียบเรียง รวมถึงแยกแยะประเด็นเนื้อหาก่อนสรุปความเสนอผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก... >> อ่านต่อ


Play and Learn (English Academic Service 2023) สร้างทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา พร้อมบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตร EIC แก่น้องๆ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
พฤหัสบดี 14 กันยายน 2566

วันนี้ (14 ก.ย. 66) เวลา 09.00 น. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการภาษาอังกฤษ Play and Learn (English Academic Service 2023) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี สุวรรณรอ หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งนักศึกษาได้ให้ความรู้เกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน (Signs used in everyday life) และกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ซึ่งก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก สืบสานงานทำมือ ประดิษฐ์กระทงกะลา เตรียมพร้อมร่วมงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก
พุธ 13 กันยายน 2566

วันนี้ (13 ก.ย. 66) เวลา 15.30 น. ที่อาคารวิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการจัดทำกระทงกะลาสวยงาม มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 100 คน ซึ่งกิจกรรมนี้ดำเนินการภายใต้กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสืบสาน ส่งเสริม ต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในการประดิษฐ์กระทงกะลาสวยงามสำหรับลอยกระทงในช่วงเทศกาลลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวงของจังหวัดตาก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2566... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก เดินหน้าอบรมการควบคุมหุ่นยนต์เชื่อม ยกระดับศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา พร้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
พุธ 13 กันยายน 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมหุ่นยนต์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานเชื่อม ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ปฏิบัติการระบบการผลิตอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารฯ เป็นประธานเปิดการอบรม มีบุคลากรและนักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 25 คน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ทราบถึงการใช้งานหุ่นยนต์สำหรับการจัดการเรียนการสอน ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ Robot Coordinate Systems การเคลื่อนที่หุ่น... >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนนา ตาก คว้า 3 รางวัล การแข่งขันทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการทางการเกษตรรุ่นใหม่ฯ
อังคาร 12 กันยายน 2566

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อสร้างทักษะและบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรรุ่นใหม่ (SAT Young Entrepreneur) ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ซึ่งมหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย การแข่งขันทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทักษะด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และทักษะการนำเสนอแนวคิดในการใช้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1263


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา