โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

แนะแนวศึกษาต่อ มทร.ล้านนา ตาก ปีการศึกษา 2562
ศุกร์ 21 กันยายน 2561

วันนี้ (21 ก.ย. 61) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยงานรับนักศึกษา งานแนะแนวฯ และคณาจารย์สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (ผศ.วีระพรรณ จันทร์เหลือง) สาขาวิชาช่างอุตสาหการ (ผศ.พิบูลย์ เครือคำอ้าย) และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.ธีระ พร้อมเพรียง) ออกหน่วยบริการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในงาน "แนะแนวสู่โลกกว้าง สานฝันสู่อาชีพ ครั้งที่ 1" ณ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้แนะนำและประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับทรา... >> อ่านต่อ


นศ.สาขาการจัดการ มอบเงินบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ศุกร์ 21 กันยายน 2561

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) และชั้นปีที่ 1-2 (หลักสูตรเทียบโอน) จัดโครงการรับบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยวันนี้ได้นำเงินที่รับบริจาคจากประชาชนชาวจังหวัดตากไปมอบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมเป็นเงินจำนวน 38,562 บาท ในการนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนและขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ขอบคุณภาพจาก Facebook : Choco Champ >> อ่านต่อ


อบรมจิตอาสารณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561

วันนี้ (20 ก.ย. 61) ที่ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมและสารนิเทศ 84 ปี นักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก เข้าร่วมการอบรมจิตอาสารณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เพื่อส่งเสริมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ขยายเครือข่ายจิตอาสาและเผยแพร่งานบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง ขอบคุณภาพ/ข่าว: สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก >> อ่านต่อ


RMUTL Tak D-GREAT All Star Contest 2018
พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่หอประชุม มทร.ล้านนา ตาก ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก เป็นประธานเปิดการประกวด RMUTL Tak D-GREAT Mr. & Miss 2018 ผลการประกวด RMUTL Tak D-GREAT All Star Contest 2018 มีดังนี้ ตำแหน่งเดือน 2018 ได้แก่ M3 - นายสหัสวรรษ เอี่ยมสวัสดิ์ /ปอ รองอันดับ 1 ได้แก่ M4 - นายพิสิษฐ์ วัฒนาอุดมวงศ์ /ไนซ์ ตำแหน่งดาว 2018 ได้แก่ G1 - นางสาวกรภัทร ขัตธรรมศรี /ออมสิน รองอันดับ 1 ได้แก่ G6 - นางสาวอินธิรา รุ่งชื่น /แอน ตำแหน่งดาวเท... >> อ่านต่อ


เครือข่าย RMUTL-STEAM3 คว้ารางวัลภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรน้อย ครั้งที่ 1
ศุกร์ 14 กันยายน 2561

วันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ มทร.ล้านนา น่าน ในงานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรน้อย ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ประจำปี 2561 ผลการประกาศการนำเสนอผลงานคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ สถานศึกษาเครือข่าย มทร.ล้านนา ตาก มีสถานศึกษาได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท Poster Presentation (นักเรียน) ได้แก่ โรงเรียนผดุงปัญญา ชื่อผลงาน "เครื่องตรวจจับโลหะขนาดพกพา"  2. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท Poster Presentation (นักเรียน) ได้แ... >> อ่านต่อ


สถานศึกษาเครือข่าย RMUTL-STEAM3 นำผลงานเข้าร่วมโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรน้อย ณ มทร.ล้านนา น่าน
พฤหัสบดี 13 กันยายน 2561

วันนี้ (13 ก.ย. 61) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ "ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรน้อย ครั้งที่ 1" ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ประจำปี 2561 พร้อมบรรยายหัวข้อ "เหลียวหลังมองหน้า การศึกษาในศตวรรษที่ 21" โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรน้อยฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้เข้าร่วมโครงการพร้อมนำสถานศึกษาในเครือข่ายโครงการ RMUTL-... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก รับมอบหมวกกันน็อค โครงการสวมหมวกนิรภัย 100%
พุธ 12 กันยายน 2561

วันที่ 12 กันยายน 2561 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีกิจกรรมการมอบหมวกนิรภัยแก่นักศึกษาที่มีความต้องการหมวกนิรภัยแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่สามารถจัดหาเองได้ ในโครงการ "สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตากสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์" ดำเนินงานโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก นอกจากนี้มีการบรรยายให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยทางถนน โดยวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองตาก เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดตากมีความปลอดภัยในการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์มีพฤติกรรมสวมหมวกนิรภัย... >> อ่านต่อ


การฝึกอบรมโครงการจิตอาสาตามแนว​พระราช​ดำ​ริ​
พุธ 12 กันยายน 2561

วันนี้ (12 ก.ย. 61) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุม​มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ล้า​นนา​ ตาก​ รอง​ศาสตรา​จารย์​ธ​ี​ระ​ศักดิ์​ อุรัจนา​นนท์​ รองอธิการบดี​ฝ่าย​วิชาการ​และ​กิจการ​นักศึกษา​ พร้อมด้วย​บุคลากร​และ​นักศึกษา​ เข้า​ร่​ว​มกิจ​กรรมการขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาตามแนว​พระราช​ดำ​ริ​ รุ่นที่ 1/2561 "เป็น​เบ้า ​เป็น​แม่พิมพ์" โดย​มีนายเจริญ​ฤทธิ์​ สงวน​สัตย์​ ผู้​ว่า​ราชการ​จังหวัด​ตาก​ เป็น​ประธาน​เปิดกิจกรรม และมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน จิตอาสา และประชาชนเข้าร่วมโครงการ พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายเ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ณ มทร.ล้านนา ตาก
อังคาร 11 กันยายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” (CRCI 2018) ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ผู้สนใจลงทะเบียนส่งบทความ และส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561 สามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก รับมอบเครืองจักรปลดประจำการจากกรมเจ้าท่า เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสาขาวิชาช่างจักรกลหนัก
จันทร์ 10 กันยายน 2561

วันที่ 10 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพรรณ จันทร์เหลือง หัวหน้าสาขาวิชาช่างจักรกลหนัก รับมอบบริจาคเครื่องจักรปลดประจำการพร้อมคู่มือการบำรุงรักษาจากสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 กรมเจ้าท่า โดย นายศักดิ์วิทยา วงศ์จา ประเภทรถขุดตักดิน ชนิดขุดตักกลับ (Backhoe)  จำนวน 1 คัน เพื่อเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาช่างจักรกลหนัก โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบดังกล่าว ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหาร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 505


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา