โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 14 อัตรา และมีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
อังคาร 16 กรกฎาคม 2567

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 11 อัตรา (อ่านประกาศคลิกที่นี่) 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
พุธ 24 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (24 ก.ค. 67) เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย ผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทนนักศึกษาวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา จากนั้นเวลา 15.30 น. ผ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ต้อนรับ อว. ในการประชุมติดตามนักศึกษาโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (19 ก.ค. 67) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมคำพุฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ต้อนรับนางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ในการประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2567 มีนักศึกษาเข้าร่วมได้รับทุนการดังกล่าวจำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาววปิโญรส ศร... >> อ่านต่อ


กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ขับเคลื่อนจัดกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ปี2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2567

     วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรจักร์ เมืองใจ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน หัวหน้ากลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เงาเดช รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน นายนริศ กำแพงแก้ว รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์  นำบุคลากรกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี และกองประชาสัมพันธ์ร่วมกันขับเคลื่อนลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ณ ห้องประชุมคำพุฒ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนาตาก ในโอกาสนี้ ผู้... >> อ่านต่อ


กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ขับเคลื่อนจัดกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ปี2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2567

     วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรจักร์ เมืองใจ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน หัวหน้ากลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เงาเดช รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน นายนริศ กำแพงแก้ว รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์  นำบุคลากรกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี และกองประชาสัมพันธ์ร่วมกันขับเคลื่อนลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ณ ห้องประชุมคำพุฒ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนาตาก ในโอกาสนี้ ผู้... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก จัดโครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการปี 2567 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2568
จันทร์ 15 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (15 ก.ค. 67) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพะยอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจกระบวนการการกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปรับทิศทางการพัฒนานาหน่วยงาน กำหนดแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรสายวิชาการและสา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก จัดฝึกอบรมการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อม
อาทิตย์ 14 กรกฎาคม 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ ภายใต้โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อม: พื้นฐาน (Industrial Welding Robot: Basic) ระหว่างวันที่ 6-7 และ 13-14 กรกฎาคม 2567 นักศึกษาจะได้เรียนรู้ส่วนประกอบและหลักการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อม ฝึกการใช้งานโปรแกรมและการควบคุม พร้อมทดลองการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
อาทิตย์ 14 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (14 ก.ค.67) เวลา 06.00 น. มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร เปิดกรวยธูปเทียนแพ กล่าวคำอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล และนำผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเปิดกิจกรรมและปล่อยตัวนักกีฬาโดยเริ่มจากสนามกีฬากลางไ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระรายณ์มหาราช ประจำปี 2567
พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (11 ก.ค. 67) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดตาก รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567 โดยนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี พ.ศ. 2567 รวมถึงแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567
พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (11 ก.ค. 67) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ลานพระวิษณุกรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย เวลา 08.09 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นเวลา 09.09 น. นายกสโมสรนักศึกษาเปลี่ยนผ้าเจียระบาด ประธานในพิธีถวายพวงมาลัย 7 ศอกแด่พระวิษณุกรรม และนำผู้ร่วมพิธีประกอบพิธีบวงสรวงพระว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1473


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา