โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

แบบประเมินคุณลักษณะของบัณฑิต
อังคาร 17 กรกฎาคม 2561

บัณฑิตที่มีงานทำแล้ว ขอให้แจ้งสถานประกอบการเข้าไปกรอกแบบประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่เว็บไซต์ http://dsd.rmutl.ac.th/pamern/ >> อ่านต่อ


ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
อังคาร 17 กรกฎาคม 2561

ขอให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 เข้าไปกรอกข้อมูลในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่เว็บไซต์ https://ejobs.rmutl.ac.th/index.php หากท่านกรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้พิมพ์ใบยืนยันการกรอกข้อมูลไปยื่นในวันซ้อมย่อย (วันที่ 10-11 ส.ค.)   >> อ่านต่อ


จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ สร้างฝายถวายในหลวง รัชกาลที่ 9
อาทิตย์ 15 กรกฎาคม 2561

14 ก.ค. 61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น กลุ่มรักษ์ป่าน้ำรึม กลุ่มรักษ์ป่าไม้งาม และกลุ่มรักษ์ป่าแม่บอน สร้างฝายชะลอน้ำ ณ ป่าบ่อพง ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก ภาพเพิ่มเติม: Facebook งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ตาก >> อ่านต่อ


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
ศุกร์ 13 กรกฎาคม 2561

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมทองกวาว ดร.สนธยา ทองอรุณศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก และกลุ่มรักษ์ป่าน้ำรึม มาบรรยายให้ความรู้ถึงสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศใน โทษและพิษภัย รวมถึงผลกระทบและบทลงโทษกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วิ... >> อ่านต่อ


การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
พุธ 11 กรกฎาคม 2561

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับ แผนกวิชาภาษาตะวันตก และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ขอเชิญนักศึกษาชาว มทร.ล้านนา ตาก ชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ในรายการต่างๆ ต่อไปนี้ 1. รายการแข่งขันสำหรับนักศึกษาทุกหลักสูตร 1.1 Crossword Game 1.2 Singing Contest 2. รายการแข่งขันสำหรับนักศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และการท่องเที่ยวและบริการ) 2.1 Crossword Game 2.2 Singing Contest  ... >> อ่านต่อ


พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561
พุธ 11 กรกฎาคม 2561

วันนี้ (11 ก.ค. 61 ) ที่อาคารกิตติคุณ อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายธันยวัฒน์ ธรรมปรีชา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมประกอบรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทย  >> อ่านต่อ


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560
อังคาร 10 กรกฎาคม 2561

กำหนดการฝึกซ้อมและข้อปฏิบัติของบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก อย่างเป็นทางการ >> อ่านต่อ


ต้อนรับผู้แทนเหล่ากาชาดในการเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พฤหัสบดี 5 กรกฎาคม 2561

วันที่ 4 ก.ค. 61 ที่ห้องประชุมคำพุฒ ผศ.ธงชัย เบ็ญจลักษณ์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ในการเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมมอบถุงยังชีพและทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 8 คน เป็นนักศึกษาในถิ่นทุรกันดารที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีโอกาสศึกษาตามความสามารถขอ... >> อ่านต่อ


บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯ
อังคาร 3 กรกฎาคม 2561

วันนี้ (3 ก.ค. 61) ที่หอประชุม มทร.ล้านนา ตาก คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พร้อมใจกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยหน่วยบริการโลหิตจากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ภาพเพิ่มเติม: Facebook งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ตาก >> อ่านต่อ


อบรมความรู้ด้านการประกันสังคม
อังคาร 3 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมพะยอม คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา ตาก เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก เพื่อเผยแพร่สิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมและการป้องกันการเกิดภาวะเสี่ยงโรคภัยต่างๆ แก่ผู้ประกันตนที่เป็นพนักงานในสถาบันอุมศึกษาและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยฯ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 459


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา