โลโก้เว็บไซต์ นริศรา สกุลสอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 ผู้เขียน : นริศรา สกุลสอน

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมหารือการกำหนดกรอบแนวคิดพัฒนากำลังคนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อังคาร 14 มิถุนายน 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

14 มิถุนายน 2559 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม หารือ การกำหนดกรอบแนวคิดพัฒนากำลังคนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ ห้องประชุมตากสิน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการประชุม รวมทั้งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ในช่วงบ่ายคณะทำงานได้ประชุมรายละเอียดร่วมกันอีกครั้... >> อ่านต่อ


นศ.วิศวกรรมโยธา ตาก คว้ารางวัลแข่งคอนกรีตมวลเบา
จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้ง 10 (10th Lightweight Concrete Competition) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี อ.รุ้งรพี พริ้งจำรัส เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก จัดอบรมการใช้โปรแกรมจัดตารางเรียนตารางสอน
ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

10 มิถุนายน 2559 กองการศึกษา มทร.ล้านนา ตาก จัดอบรมการใช้โปรแกรมจัดตารางเรียนตารางสอน โดย สอ.พงศ์พันธ์ศักดิ์ พึ่งชาติ เจ้าหน้าที่วิทยบริการ เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ ซึ่งใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ณ ห้องคอมพิวเตอร์(ARC404) ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ >> อ่านต่อ


ประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง(SisterCity)
พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

9 มิถุนายน 2559 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง(Sister City) ระหว่างจังหวัดตาก และจังหวัดเมียวดี ครั้งที่ 4/2559 และร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาส่งเสริมความสัมพันธ์ชายแดนไทย – เมียนมา ณ เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ Start Up
อังคาร 31 พฤษภาคม 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

31 พฤษภาคม 2559 ผศ.ธงชัย เบญจลักษณ์ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดี กับ ดร.จักรกฤษณ์ เคลือบวัง
ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2559 / ข่าวรับรางวัล

ดร.จักรกฤษณ์ เคลือบวัง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 27th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX'16) ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2559 โดย ดร.จักรกฤษณ์ เคลือบวัง ได้รับรางวัลเหรีญเงิน ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษจากสมาคมนักประดิษฐ์ ซาอุดิอารเบียจึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดี กับ ดร.จักรกฤษณ์ เคลือบวัง
จันทร์ 23 พฤษภาคม 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

23 พฤษภาคม 2559 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมหารือ กับ บริษัท เอเอส เอ็นเทค จำกัด เรื่องการวางระบบพลังงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีแนวโน้มจะดำเนินการในอนาคตอันใกล้นี้ ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก มอบเครื่องแปรรูปกระเทียมแก่ผู้ผลิตกระเทียม จ.ลำปาง
พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

19 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มอบเครื่องแปรรูปกระเทียมให้แก่กลุ่มผลิตกระเทียมกลีบบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ณ อาคารช่างยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้อำนวการกองการศึกษาตากคณาจารย์ประจำสาขาวิชา และนักศึกษาเป็นตัวแทนส่งมอบ โดยเครื่องแปรรูปกระเทียม ประกอบไปด้วย 3 เครื่องได้แก่ เครื่องตัดก้านกระเทียม เครื่องกระเทาะกระเทียม และเครื่องขัดกลีบกระเทียม ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษา โดยมีอาจารย์สุรนาถ ฉืมภารส อาจารย์พั... >> อ่านต่อ


โครงการปัจฉิมนิเทศและรายงานผลของนักศึกษาสหกิจศึกษา
พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

09.00 น. 19 พฤษภาคม 2559 ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผอ.กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและรายงานผลของนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ ปวช. และ ปวส.
พุธ 18 พฤษภาคม 2559 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวรับสมัครนักศึกษา

18 พ.ค. 59 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ ปวช. และ ปวส. ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โดยมีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา นอกจากนี้มีการมอบเกียรบัตรและทุนแก่นักศึกษาเรียนดี และมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ปกครองนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดีและนักศึกษาที่สอบผ่านนักธรรมชั้นตรี อีกทั้งมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมการแนะแนวการทำงาน การเปิดรับสมัครจากบริษัท นิวเทค เทคโนโลยี่ จำกัด >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 51


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา