โลโก้เว็บไซต์ ชลาลัย กมลคุณาชัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 ผู้เขียน : ชลาลัย กมลคุณาชัย

ส่งมอบตู้ครอบปรุงยาสำหรับเภสัชกรโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ศุกร์ 17 เมษายน 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (17 เม.ย. 63) ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นายขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ส่งมอบตู้ครอบสำหรับใช้ในการปรุงยาเวชภัณฑ์ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 >> อ่านต่อ


เผยแพร่งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2563
พฤหัสบดี 16 เมษายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอประกาศเผยแพร่งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2563 คลิก >> งบการเงินเดือนมีนาคม 2563 >> อ่านต่อ


บุคลากร มทร.ล้านนา ตาก ร่วมใจบริจาคน้ำดื่มถวายวัด บรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19
พุธ 15 เมษายน 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงในวงกว้างมากขึ้น และได้ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชน รวมไปถึงพระภิกษุสงฆ์ ด้วยเหตุนี้บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จึงร่วมใจบริจาคน้ำดื่มถวายวัดต่างๆ ในจังหวัดตาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยวันนี้ (15 เม.ย. 63) ได้นำน้ำดื่มไปถวายวัด 19 วัด รวมจำนวน 1,920 ขวด ประกอบด้วย วัดคลองสัก วัดบ่อไม้หว้า วัดเนินมะคึกวนาราม วัดวังประจบ วัดแก่งหิน วัดสะแกเครือ วัดลานเต็ง วัดน้ำดิบ วัดโป่งแค ว... >> อ่านต่อ


ส่งมอบหน้ากากอนามัยแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก
อังคาร 14 เมษายน 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (14 เม.ย. 63) ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก (ผศ.สุรสิทธิ์ แสนทอน) ซึ่งได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และผลิตหน้ากากอนามัยชนิดผ้าแบบ 3 มิติ จำนวนเงิน 40,000 บาท บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ผลิตหน้ากากอนามัยเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 1,000 ชิ้น จึงได้ทำการส่งมอบให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตากสำหรับนำไปแจกจ่ายให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ในการนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตากได้มอบหน้ากากอ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก มอบอุปกรณ์การแพทย์จากการจัดงาน 81 ปี วิ่งเพื่อราชมงคลตาก
อังคาร 14 เมษายน 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (14 เม.ย. 63) ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานเดิ่นวิ่งเพื่อการกุศล "81 ปี วิ่งเพื่อราชมงคลตาก" เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยอุปกรณ์การแพทย์ที่มอบให้แก่โรงบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประกอบด้วย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และ ชุด PPE เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก มอบตู้ความดันลบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ป้องกันโรคโควิด-19
อังคาร 14 เมษายน 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (14 เม.ย. 63) ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ส่งมอบตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) สำหรับ 1 เตียง ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีนายแพทย์มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ร่วมรับมอบ เพื่อใช้เป็นห้องอเนกประสงค์ เช่น การคัดกรองผู้ป่วย การแยกผู้ป่วยติดเชื้อออกจากผู้ป่วยทั่วไป การแยกผู้ป่วยในห้องผู้ป่วยออกจากกัน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เตียงให้เว้นระยะห่า... >> อ่านต่อ


กองบริหารทรัพยากรมอบหน้ากากอนามัยแสดงความขอบคุณสมาคมศิษย์เก่าในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ให้มหาวิทยาลัย
ศุกร์ 10 เมษายน 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (10 เม.ย. 63) ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ให้เกียรติมอบหน้ากากอนามัยแก่ พล.ต.พรชัย เอี่ยมสนิทอมร นายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก ซึ่งหน้ากากอนามัยดังกล่าวผลิตโดยผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก (นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ) เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่สมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตากได้ผลิตเจลแอลกกอล์มอบให้แก่มหาวิทยาลัยสำหรับบุคลากรใช้บริเวณจุดคัดกรองผู้เข้า-ออก >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า มอบผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 แก่มูลนิธิตันติสุนทร
ศุกร์ 10 เมษายน 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (10 เม.ย. 63) ที่มูลนิธิตันติสุนทรเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณาจารย์ พร้อมด้วยสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก โดย พล.ต.พรชัย เอี่ยมสนิทอมร นายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก มอบผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ส่งมอบฉากกั้นตรวจเสมหะผู้ป่วยและชุดอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจายให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พฤหัสบดี 9 เมษายน 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (9 เมษายน 2563) ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ส่งมอบชุดอุปกรณ์ Face shield และฉากกั้นตรวจเสมหะผู้ป่วยแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งผลิตโดยสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้เป็นฉากกั้นระหว่างแพทย์ผู้ตรวจหรือบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วย เพื่อป้องกันการติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้ผู้ช่วยอธิการบดีได้เข้าชมตัวอ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ผลิตชุดอุปกรณ์ Face shield ส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์
อังคาร 7 เมษายน 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

7 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ผลิตชุดอุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face shield) โดยความร่วมของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งหลายโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ยังขาดแคลนอยู่มาก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 490


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา