โลโก้เว็บไซต์ ชลาลัย กมลคุณาชัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 ผู้เขียน : ชลาลัย กมลคุณาชัย

มอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 "ตากเกมส์" ฟุตบอลหญิง
ศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (8 พ.ย. 62) ที่สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาประเภทฟุตบอลหญิง ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นหนึ่งในสนามสำหรับการแข่งขัน ซึ่งทีมที่ได้รับเหรียญรางวัลประกอบด้วย เหรียญทอง ได้แก่ จังหวัดลำปาง  เหรียญเงิน ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดเพชรบูรณ์ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ร่วมส่งมอบพื้นที่สวนริมปิง คืนความสุขแก่ประชาชนชาวจังหวัดตาก
ศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (8 พ.ย. 62) เวลา 14.00 น. ที่บริเวณริมแม่น้ำปิง ลานกีฬาเทศบาลเมืองตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำโดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีส่งมอบพื้นที่สวนริมปิง คืนความสุขแก่ประชาชน เพื่อการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่สวนริมปิงให้สวยงาม​ยั่งยืนต่อเนื่อง โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งมอบพื้นที่สวนริมปิง มีผู้แทนภาคเอกชนในฐานะตัวแทนหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่สวนริมปิง ส่งมอบพื้นที่สวนริมปิงให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพ... >> อ่านต่อ


กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
พุธ 6 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ วิหารหลวงพ่อมงคล เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักศึกษา >> อ่านต่อ


เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่บ้าน มทร.ล้านนา ตาก: RMUTL Tak Open House
อังคาร 5 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (5 พ.ย. 62) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่บ้าน มทร.ล้านนา ตาก RMUTL Tak Open House มีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนพบพระวิทยาคมเข้าชมหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมประกอบด้วยการแนะนำหลักสูตรของแต่ละคณะ การสนทนาพาเพลินในหัวข้อ "เลือกในสิ่งที่ชอบ เพื่ออนาคตที่ใช่" โดยตัวแทนนักศึกษาคณะต่างๆ หลังจากนั้นคณะนักเรียนได้เข้าชมนิทรรศการของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยและเข้าชมห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงานของสาขาวิชา  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36
ศุกร์ 1 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (1 พ.ย. 62) ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในนามคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขัน ได้รับหน้าที่ในการจัดพิธีเปิดประกอบด้วยการออกแบบเวทีการแสดงและฉากประกอบ การจุดกระถางคบเพลิง พลุ ดอกไม้เพลิง การแสดงแสง สี เสียง การจัดสถานที่พร้อมยานพาหนะรับ-ส่ง การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติด้วยอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งพิธีการและ... >> อ่านต่อ


เปิดโรงฝึกงานพัฒนากำลังคนด้านยานยนต์
อังคาร 29 ตุลาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการเข้าชมอาคารและโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ซึ่งเขตพื้นที่ตากมีศักยภาพสูงทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม สำหรับการพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 4.0 และยานยนต์สมัยใหม่ อาทิ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ช่างหล่อโลหะ หล่อพระพุทธรูปและศิลปกรรม อุตสาหกรรมอัติโนมัติ (Automation) หุ่นยนต์ (Robotic) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ระบบควบคุม PLC ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เครื่องจักรก... >> อ่านต่อ


ผู้บริหารเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดตากในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
อังคาร 29 ตุลาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำโดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร และผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าพบนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ร่วมขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562
ศุกร์ 25 ตุลาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 ต.ค. 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำนักศึกษาเข้าร่วมขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมทรัพยากรธรณี โดยนายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดตาก ภาพเพิ่มเติมที่: Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตา... >> อ่านต่อ


การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562
ศุกร์ 25 ตุลาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 221 คน ประกอบด้วย สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาการจัดการธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 121 แห่ง ซึ่งการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับ... >> อ่านต่อ


ปัจฉิมนิเทศและการรายงานผลปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562
พฤหัสบดี 24 ตุลาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (24 ต.ค. 62) ที่ห้องสโลป อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ ศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและการรายงานผลปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยนายขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 175 คน ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ และสาขาวิชาธ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 409


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา