โลโก้เว็บไซต์ ชลาลัย กมลคุณาชัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 ผู้เขียน : ชลาลัย กมลคุณาชัย

ร่วมส่งมอบแหล่งเรียนรู้และแหล่งอาหารกลางแก่โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน
พฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (28 พ.ย. 62) ที่โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมส่งมอบแหล่งเรียนรู้และแหล่งอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านวงไม้ส้าน โดยชมรมอาสาพัฒนาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้จัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ บ่อเลี้ยงปลา และโรงเพาะเห็ด ซึ่งได้ทุนสนับสนุนจากบริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) และวันนี้ นายฮิโตชิ โยโกฮามา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บมจ. อีซี่บาย ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อเสริมสร้างการเรีย... >> อ่านต่อ


ต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลในโอกาสเยี่ยมนักศึกษาทุน
อังคาร 26 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำนักศึกษาทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลให้การต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมนักศึกษาทุน โดยมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลได้ให้คำแนะนำในการนำเงินทุนการศึกษาไปใช้ พร้อมทั้งซักถามความเป็นอยู่ของนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีนักศึกษาทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลจำนวน 11 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาห่างไกลและขาดแคลนทุนทรัพย์ >> อ่านต่อ


บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
จันทร์ 18 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและช่วยเพื่อนมนุษย์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเหล่ากาชาดและโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาให้บริการ >> อ่านต่อ


เผยแพร่งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2562
ศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอเผยแพร่งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2562 คลิก >> https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/12/20191219084542_77437.pdf >> อ่านต่อ


พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562
พฤหัสบดี 14 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (14 พ.ย. 62) เวลา 07.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำส่วนราชการต่างๆ ทั้งฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครฝนหลวงในจังหวัดตาก ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาวิชาทหารฝึกอบรมเครือข่ายข่าวเพื่อความมั่นคงในสถานศึกษา
พุธ 13 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (13 พ.ย. 62) เวลา 13.30 น. นักศึกษาวิชาทหารสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้ารับการฝึกอบรมเครือข่ายข่าวเพื่อความมั่นคงในสถานศึกษา ซึ่งจัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก เพื่อสร้างแกนนำเฝ้าระวังข่าวปลอม และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ให้กับนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดตาก ประกอบด้วยนักศึกษาวิชาทหารจากวิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก โรงเรียนพลูหลวงวิทยา โรงเรียนตากพิทยาคม เป็นต้น  >> อ่านต่อ


เครื่องคัดแยกเสาวรส ช่วยอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์
อังคาร 12 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (12 พ.ย. 62) เวลา 14.00 น. ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ส่งมอบเครื่องคัดแยกเสาวรสให้แก่ชุมชนหมู่บ้านผาผึ้งและบ้านศรีคีรีรักษ์ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ให้เกษตรกรใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงและประหยัดเวลาในการคัดแยกผลไม้ประเภทเสาวรส  เครื่องคัดแยกเสาวรสนี้เริ่มจากนโยบายการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดตาก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) ในขณะนั้น พบปัญหาว่าช... >> อ่านต่อ


พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์"
อาทิตย์ 10 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (10 พ.ย. 62) เวลา 16.30 น. ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ​ ภาค​5​ ครั้งที่​ 36 “ตากเกมส์" ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยนายอรรษิษฐ์​ สัมพันธรัตน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก​ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฯ เริ่มด้วยการจัดชุดการแสดง ชุดที่ 1 "ขอบคุณที่มาเยือน" และเข้าสู่พิธีการดับไฟในกระถางคบเพลิง หลังจากนั้นเป็นพิธีมอบธงจัดการแข่งขันฯ​ โดยนายอรรษิษฐ์​ สัมพันธรัตน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้ส่งมอบธงการแข่งขันให้กับตั... >> อ่านต่อ


มอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 "ตากเกมส์" วอลเล่ยบอล
อาทิตย์ 10 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (10 พ.ย. 62) เวลา 15.00 น. ผศ.ทนงศักดิ์ ยาทะเล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาวอลเล่ยบอล ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" ซึ่งวันนี้มีการชิงชัยเหรียญทอง สรุปผลการแข่งขันกีฬาวอลเล่ยบอล ประเภททีมชาย เหรียญทอง ได้แก่ ทีมจังหวัดเชียงใหม่ เหรียญเงิน ได้แก่ ทีมจังหวัดพิษณุโลก และเหรียญทองแดง ได้แก่ ทีมจังหวัดสุโขทัย และประเภททีมหญิง ได้แก่ ทีมจังหวัดเชียงราย เหรียญเงิน ได้แก่ ทีมจังหวัดเพชรบูรณ์ และเหรียญทองแดง ได้แก่ ทีมจังหวัด... >> อ่านต่อ


มอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 "ตากเกมส์" ฟุตซอล
อาทิตย์ 10 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (10 พ.ย. 62) ที่อาคารอเนกประสงค์ ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาฟุตซอล จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" ซึ่งวันนี้เป็นการแข่งขันในรอบชิงเหรียญทอง ผลการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประเภททีมชาย เหรียญทอง ได้แก่ ทีมจังหวัดพิจิตร และเหรียญเงิน ได้แก่ ทีมจังหวัดเชียงใหม่ และประเภททีมหญิง เหรียญทอง ได้แก่ ทีมจังหวัดกำแพงเพชร และเหรียญเงิน ได้แก่ ทีมจังหวัดเชียงใหม่   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 409


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา