โลโก้เว็บไซต์ ชลาลัย กมลคุณาชัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 ผู้เขียน : ชลาลัย กมลคุณาชัย

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2563
อังคาร 28 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

28 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นางสาวนุชนาฏ คล้ายหิรัญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นำอาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี กิจกรรมเริ่มด้วย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 69 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตร ผู้ว่าราชการจั... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563
ศุกร์ 24 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2563) เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก กิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีสงฆ์และการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากนั้นเข้าสู่พิธีการ โดยผู้ช่วยอธิการบดีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และนำถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
พุธ 22 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอเชิญบุคลากรร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ที่ https://web.ocsc.go.th/forking ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31  กรกฎาคม 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  มหาวิทยาลัยได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณอาคารอำนวยการ ชั้น 1 >> อ่านต่อ


อ่างล้างมือและเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ ลดความเสี่ยง COVID-19
พุธ 15 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี รับมอบอ่างล้างมือและเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์โดยใช้เท้าเหยียบ ผลิตโดยสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 140 ชุด ประกอบด้วยชุดอ่างล้างมือ 70 ชุด และเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ 70 ชุด แก่บุคลากรและนักศึกษาได้ใช้บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) >> อ่านต่อ


สภานักศึกษาประชุมสมัยสามัญ ปีการศึกษา 2563
อังคาร 14 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2563) สภานักศึกษาเขตพื้นที่ตากจัดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม มีคณาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาในฐานะสมาชิกสภานักศึกษาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งวาระการประชุมในวันนี้ประกอบด้วยการเสนอเพื่อทราบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสภานักศึกษาและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา การเลือกคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาเขตพื้นที่ตาก การพิจารณากรอบและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พร้อมกำหนดการเปิดประชุมสม... >> อ่านต่อ


เผยแพร่งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2563
อังคาร 14 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอประกาศเผยแพร่งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด >>งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2563 >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563
ศุกร์ 3 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมแห่เที่ยนและถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดหนองกระโห้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ชมภาพเพิ่มเติม Facebook: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563
พุธ 1 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นำคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดหนองกระโห้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ภาพ: ผศ.รุ่ง หมูล้อม >> อ่านต่อ


รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร มทร.ล้านนา ตาก
อังคาร 30 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ด้วยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 310 ได้กำหนดรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาหทาร และรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-5 (ชาย-หญิง) ประจำปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 310 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์เป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ดังนี้ 1. รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (ใหม่) 2. รายง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563
ศุกร์ 26 มิถุนายน 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ภายใต้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยได้รับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 32 คน หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเมคคาทรอนิกส์ เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดตาก โดยรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล) ประธานในการจัดกิจกรรมกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษา พร้อมทั้งให้โอวา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 514


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา