โลโก้เว็บไซต์ ชลาลัย กมลคุณาชัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 ผู้เขียน : ชลาลัย กมลคุณาชัย

โครงการสัมมนาก้าวสู่องค์กร 4.0 ด้วยการบริหารจัดการ Big Data
ศุกร์ 23 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

วันนี้ (28 สิงหาคม 2562) ที่ห้องประชุมสโลป อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมสัมมนา "การก้าวสู่องค์กร 4.0 ด้วยการบริหารจัดการโดย Big Data" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ มีคณาจารย์และนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายสัมมนากว่า 200 คน ซึ่งโครงการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทย... >> อ่านต่อ


RMUTL-STEAM3: โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
พฤหัสบดี 22 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้าติดตามและให้คำปรึกษาโครงการล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3) ภายใต้เครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียน 2 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสถานการณ์จำลองระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกำหนดให้นักเรียนผลิตเครื่องยิงลูกปิงปองให้ตกในบริเวณเป้าหมายที่กำหนด สำหรับสถานการณ์จำลองระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย... >> อ่านต่อ


English Camp: ค่ายสร้างประสบการณ์ฐานความรู้ภาษาอังกฤษ
พุธ 21 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

วันนี้ (21 ส.ค. 62) ที่ห้องประชุมสโลป อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ ศูนย์ภาษา ร่วมกับ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และแผนกภาษาตะวันตก จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ โดยรูปแบบกิจกรรมแบ่งเป็น 4 ฐานความรู้หมุนเวียนในแต่ละฐาน โดยแต่ละฐานจะให้ความรู้เรื่องทักษะภาษาอังกฤษ อาทิ การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ การใช้บุพบท การอ่านสัญลักษณ์ป้ายจราจร และความรู้เกี่ยวกับศัพท์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งรูปแบบกิจกรรมที่จัดขึ้นมุ่งเน้นวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึ... >> อ่านต่อ


SciWeek 2019: การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
อังคาร 20 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 "สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์" ซึ่งปีนี้มีรูปแบบการจัดกิจกรรมในหัวข้อหลัก "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเริ่มต้นด้วยพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "... >> อ่านต่อ


เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562
พฤหัสบดี 15 สิงหาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562  ดาวน์โหลด >> งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562 >> อ่านต่อ


พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562
จันทร์ 12 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้  (12 ส.ค. 62) เวลา 19.00 น. ที่อาคารกิตติคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ผศ.สินีนาฏ วงศ์เทียนชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน​ ร่วมประกอบพิธีในการถววายเครื่องราชสักการะพาน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562
จันทร์ 12 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (12 ส.ค. 62) เวลา 14.00 น. ที่บริเวณคลองสาธารณะ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำโดยผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.สนธยา ทองอรุณศรี) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาประกอบพิธี โดยประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะพระบรมฉายาลั... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
จันทร์ 12 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (12 ส.ค. 62) เวลา 07.00 น. ที่อาคารกิตติคุณ ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี ตาก พร้อมเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 88 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล โดยหลังจากเสร็จพิธีทำบุญตักบาตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก... >> อ่านต่อ


การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ล้านนา ตาก
ศุกร์ 9 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (9 ส.ค. 62) เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นำผู้บริหาร คณาจารย์ และว่าที่บัณฑิตร่วมบันทึกภาพหมู่ตามลำดับคณะ โดยเริ่มจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ในโอกาสนี้ได้รีบเกียรติจาก พล.ต.พรชัย เอี่ยมสนิทอมร นายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก ร่วมบันทึกภาพร่วมกับว่าที่บัณฑิตด้วย และในภาคบ่ายเป็นการฝึ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ถวายความจงรักภักดีร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
พุธ 7 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (7 ส.ค. 62) เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 โดยนายขวัญชัย เทคฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานถวายราชสักการะพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายคำนับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดี ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 315


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา