โลโก้เว็บไซต์ ชลาลัย กมลคุณาชัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 ผู้เขียน : ชลาลัย กมลคุณาชัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม มทร.ล้านนา ตาก
พฤหัสบดี 6 พฤษภาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (6 พ.ค. 64) เวลา 09.00 น. ที่อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ และนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พันเอกเสมา มังมติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก (ฝ่ายทหาร) นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการ... >> อ่านต่อ


โรงพยาบาลสนาม มทร.ล้านนา ตาก พร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19 เร็วๆ นี้
อังคาร 4 พฤษภาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เปิดอาคารอเนกประสงค์เพื่อประกอบเตียงสนามสำหรับรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 โอกาสนี้ขอขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มณฑลทหารบกที่ 310 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันประกอบเตียงสนามในวันนี้  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก จัดประชุมรับฟังการชี้แจงและเสนอความคิดเห็นการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
พุธ 28 เมษายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (28 เม.ย. 64) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดการประชุมชี้แจงและเสนอความคิดเห็นการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยมีนายสมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายแพทย์ปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านเวชกรรม) นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอเมืองตาก นางสุภาภรณ์ บัญญัติ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริหาร นางกรุณ... >> อ่านต่อ


บุคลากร มทร.ล้านนา ตาก เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
อังคาร 27 เมษายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 เมษายน 2564 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้บุคลามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เดินทางไปเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งจังหวัดตากได้จัดสรรโควตาวัคซีนให้แก่มหาวิทยาลัยจำนวน 80 โดส >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อาทิตย์ 25 เมษายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (25 เม.ย. 64) เวลา 08.30 น. ที่อาคารหอประชุมจังหวัดตาก นายขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานในพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ วางพวงมาลาถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ผู้ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์นักร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก เตรียมพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19
อังคาร 20 เมษายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (20 เม.ย. 64) นางสาวนุชนาฏ คล้ายหิรัญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ให้การต้อนรับนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อแบ่งเบาเตียงในโรงพยาบาล รองรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย โดยจะใช้อาคารอเนกประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโล... >> อ่านต่อ


เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564
ศุกร์ 9 เมษายน 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ประกาศเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 ดาวโหลด>>งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันจักรี ประจำปี 2564
อังคาร 6 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (6 เมษายน 2564) ที่หอประชุมจังหวัดตาก ผศ.ดร.สินีนาฏ  วงค์เทียนชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ซินเนีย  รัติภัทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ผศ.กฤตาพร  พัชระสุภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็น... >> อ่านต่อ


รับมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการศึกษาสำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ศุกร์ 2 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (2 เม.ย. 54) ที่ห้องประชุมอาคารเรียน 9 ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี นำรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (นายขวัญชัย เทศฉาย) ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก (นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ) พร้อมด้วยคณาจารย์คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าจากบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ อีควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณกิตติมศักดิ์ ติกะโกศล และชมรมศิษย์เก่า วข.ตาก ภาคตะวันออก โดยมี ดร.เดชา ครุฑทิน กรรมการที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา พล.ต.พรชัย เอี่ยมสนิทอมร นายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก ร่ว... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศออนไลน์ สู่วิถีชีวิตใหม่ New normal life ประจำปีการศึกษา 2563
พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้แนวคิด "Learning strategies for new normal life" ซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยซึ่งนำโดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (นายขวัญชัย เทศฉาย) รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ผศ.ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย) ผู้ช่วยรอ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 581


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา