โลโก้เว็บไซต์ ชลธิชา   เกตุทิม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 ผู้เขียน : ชลธิชา เกตุทิม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหาร ประจำปี 2563
พฤหัสบดี 9 มกราคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่  15 - 24  มกราคม  2563  ณ  งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ชั้น  2  อาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ตาก  โทร 055-511862 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้>>>>  ที่นี่ >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 83


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา