โลโก้เว็บไซต์ พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 พฤษภาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 637 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 10 สิงหาคม 2561 - 11 สิงหาคม 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา