โลโก้เว็บไซต์ โครงการบวชต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ป่า อนุรักษ์น้ำ และสิ่งแวดล้อมตามวิถีพุทธ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการบวชต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ป่า อนุรักษ์น้ำ และสิ่งแวดล้อมตามวิถีพุทธ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 พฤษภาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 553 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 29 พฤษภาคม 2561 - 29 พฤษภาคม 2561

สถานที่ : ป่าชุมชนบ้านคลองสัก หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา